Nodrošinās labu pludmales kvalitāti
Publicēts: pirmdiena, 1.jūnijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Viena no Jūrmalas pašvaldības prioritātēm vides jomā ir jūras piekrastes joslas jeb pludmales labas kvalitātes nodrošināšana pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem.

Jūrmalas pilsētas dome ir uzsākusi Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020. gadā” īstenošanu sadarbībā ar projekta vadošo partneri – biedrību “Latvijas Pašvaldību savienību” un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālo administrāciju.

 

Projektā ir 17 sadarbības partneri no visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām. Projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. maija līdz 1. novembrim (ieskaitot). Pēcuzraudzības periods – līdz 2026. gada 30. aprīlim.

 

Projekta mērķis Jūrmalas pašvaldībā – nodrošināt  jūras piekrastes joslas (pludmales) labu kvalitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem.

 

Projekta īstenošanas laikā 2020. gadā tiks veikta pludmales kopšana (apsaimniekošana) saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu par pludmales apsaimniekošanu, kas ietver jebkura veida sadzīves atkritumu (papīrus, pudeles, koku zarus u.c.) savākšanu visā pludmales garumā un pilnā platumā; mehanizēta un/vai nemehanizēta jūras izmešu (jūras zāles, aļģes u.c.) savākšana no tīrāmās teritorijas, nepieļaujot jūras zāļu vaļņa veidošanos ūdens un krasta robežjoslā. Ja jūras izmešu nav ilgāk par trīs dienām, tiks veikta ūdens un krasta robežjoslas irdināšana, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 “Par Jūrmalas pludmales un peldvietu izmantošanu”. Aktivitātes, projekta ietvaros, Jūrmalas pašvaldībā tiks realizētas no 2020. gada 1. jūnija līdz 21. jūnijam.

 

Jūrmalas pilsētas domes īstenotā projekta kopējās izmaksas ir 19032,16 EUR, kas 100% ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais valsts budžeta finansējums.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE