Jūrmalas pilsētas dome aicina uzņēmējus pieteikties līdzfinansējumam inovatīvu un radošu tūrisma aktivitāšu īstenošanai.

2020.gada konkursa otrā uzsaukuma prioritātes ir:

  • interaktīvu tūrisma veicināšanas aktivitāšu izveide digitālajā vidē, lai veicinātu mūsdienīgu digitālās vides aktivitāšu, kā, piemēram, virtuālo spēļu, maršrutu, orientēšanos vai audio gidu izveidi un pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem;
  • jaunu, netradicionālu tūrisma pakalpojumu, piedāvājumu izveide Jūrmalas pilsētā, kas kopumā aicina uzņēmējus izveidot jaunus, netradicionālus tūrisma piedāvājumus vai pakalpojumus, piemēram, netradicionālus tūrisma pasākumus, koprades telpas vai koplietošanas velosipēdu nodrošināšanu, tā paplašinot vai uzlabojot savu piedāvājumu klāstu pakalpojuma saņēmējiem un paaugstinot savu un Jūrmalas pilsētas konkurētspēju tūrisma tirgū.

 

Konkursā aicinām piedalīties komersantus vai komersantu apvienības, kas ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un:

  • kuri projektu īstenos Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • kuriem nav nodokļu parādi un nenokārtotas saistības pret pašvaldību.

 

Konkursā iespējams saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām projekta īstenošanai. Kopējais pieejamais finansējums – 22 000 eiro.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 25.05.2020.–12.06.2020. 

 

Lai sagatavotu pieteikumu, aicinām iepazīties ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra nolikumu Nr.38 “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” un uzsaukumu .