Jūrmalas pilsētas domes 21. maija sēdē tika skatīti gandrīz 70 jautājumi: veikti grozījumi pilsētas budžetā, pieņemti lēmumi saistībā ar teritorijas plānojumu, dzīvojamo telpu īri, nekustamā īpašuma izsolēm un citi.

 

Aktualizē kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus

Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā ārkārtas situācijas negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību un nodarbinātību, aktualizējusi kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome izvērtē, sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.

Šobrīd Jūrmalas domē saņemti gandrīz 60 iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu sadalīšanu vai atlikšanu.

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanas kārtība ir noteikta likuma “Par nodokļiem un nodevām”. Tas nozīmē, ka arī līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai nodokļu maksātājiem bija iespēja lūgt sadalīt termiņos gan kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, gan nodokļa parādu. Šobrīd likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantā ir paredzēta papildu iespēja, kas paredz nodokļu maksātājiem, kurus skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, pieteikties nodokļu maksājumus sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem.

 

Nosaka piemaksas sociālajiem darbiniekiem

Ņemot vēŗā paaugstināto inficēšanās risku ar COVID-19 vīrusu un darbu paaugstinātas slodzes apstākļos, Jūrmalas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” darbiniekiem  piešķirs speciālu piemaksu līdz 20% apmērā no noteiktās mēnešalgas laika posmā no 12. marta līdz ārkārtējas situācijas atcelšanai valstī.

Paredzēts speciālās piemaksas par darbu paaugstināta riska apstākļos piešķirt arī pašvaldības policijas darbiniekiem. Par to tiks lemts nākamajā domes sēdē.

 

Atļauj skolai gatavoties klātienē

Atļauts Jūrmalas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, obligātajā izglītības vecumā esošos bērnus skolai sagatavot klātienē.

Tāpat arī noteikts, ka izglītības iestādēm, kas īsteno obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu skolai, jānodrošina mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi.

 

Dzintaru koncertzāles koncerti būs skatāmi tiešraidē

SIA “Dzintaru koncertzāle” ir aktualizējusi apstiprināto koncerta plānu šai vasarai, lai atbilstoši Ministru kabineta izstrādātajiem sanitārajiem protokoliem koncertus varētu piedāvāt apraidei sadarbībā ar Latvijas Televīziju un “LMT straume”. Tiešsaistē varēs skatīties 5 koncertus: 7.jūnijā – Vasaras sezonas atklāšanas koncertu, kurā uzstāsiesLatvijas radio Bigbends un Raimonds Pauls, 25.jūlijā – Jūrmalas festivāla koncertu “Dzimuši Latvijā solisti”, kurā uzstāsies Raimonds Ozols, Reinis Zariņš, Aleksandrs Antoņenko, Kristīne Balanas un jaunie solisti, 24.jūlijā – Saullēkta koncertu Dzintaru pludmalē ar Ivetu Apkalnu, 2.augustā –Jūrmalas festivāla koncertu, kurā uzstāsies Aleksandrs Antoņenko un Reinis Zariņš, un 9.septembrī – Gidona Kremera un Georgija Osokina koncertu.

 

Atbalsta jauno izpildītāju konkursu

Jūrmalas pilsētas dome atbalstīs jauno izpildītāju konkursu “Laima Voice”, šim nolūkam atvēlot 5000 eiro, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar projekta vadību, materiālu atlasi, videomontāžu, publicēšanu, studijas un iekārtas nomu.

Konkursa atlase noritēs sociālajos tīklos, tādēļ tajā varēs piedalīties ikviens interesents, neatkarīgi no atrašanās vietas un vecuma ierobežojuma. Dalība konkursā būs bez maksas.

Radošākie dalībnieki saņems balvas, bet uzvarētājs kā specbalvu iegūs uzaicinājumu uzstāties festivālā "Laima Rendezvous Jūrmala" Dzintaru koncertzālē 2021.gada jūlijā.

 

Veidos jaunus vides objektus

Daļa no Kūrorta svētku organizēšanai paredzētā finansējuma 35 289 eiro apmērā domes sēdē tika pārdalīti vides objektu īstenošanai. Šogad plānots uzsākt īstenot divus no pagājušajā gadā organizētā vides objektu metu konkursa darbiem: tēlnieka Kristapa Gulbja veidoto objektu “Jūrmalas baltā kaija” un arhitekta Didža Jaunzema objektu “Čiekurs”.

Kristaps Gulbis, interaktīvs vides objekts “Jūrmalas baltā kaija” , kas aktualizē un popularizē Jūrmalā tik bieži sastopamo putnu – kaiju. 

 

Piešķir naudas balvu dambretistam

Deputāti saskaņā ar nolikumu “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”  atbalstīja naudas balvas 4300 eiro apmērā piešķiršanu sportistam Guntim Valnerim par izcīnīto 3. vietu starptautiskajā dambretē Pasaules kausa kopvērtējumā.

 

Uzdots sakārtot vidi degradējošas ēkas

Veicot kafejnīcas ēkas Bišu ielā 14 vizuālo un tehnisko apskati, pieņemts lēmums ēkas klasificēt kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas.

Domes sēdē deputāti lēma, ka nekustamajam īpašumam turpmāk tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme trīs procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības. Īpašniekiem uzdots līdz gada beigām sakārtot nekustamos īpašumus, veicot ēku fasāžu krāsošanu un remontu vai ēku konservāciju.

Savukārt par spēkā neesošu tika atzīts lēmums par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35. Ņemot vērā to, ka ir veikta ēkas sakārtošana – fasādei ir veikti krāsošanas un remonta darbi, krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā, ēkai tiek atcelts vidi degradējošas ēkas statuss un īpašniekam turpmāk vairs nebūs jāmaksā paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme.

 

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem pilnā apjomā likumā noteiktajos termiņos varēs iepazīties sadaļā “Domes pieņemtie dokumenti”.

 

Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 18. jūnijā