Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir apstiprinājusi 14 iedzīvotāju iniciatīvas projektus. Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju iesniegtie projekti atbalstīti šādās jomās: publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, sabiedrības integrācijas veicināšana, veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīves veida, kā arī kultūras un mākslas attīstības veicināšana.

Biedrība “Erelde” tradicionāli Dzintaru pludmalē rīko tēlniecības izstādi

“Mākslas liedags” un interaktīvas radošās darbnīcas.

 

Kategorijā “Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana” tika apstiprināti divi projekti. Reliģiskā organizācija “Dubultu evaņģēliski luteriskā draudze” plāno izveidot jaunu labiekārtojuma elementu Bulduru evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijā – āra lapeni, kas nodrošinās iespēju rīkot dažādus kultūras pasākumus. Otru projektu īstenos biedrība “Bulduru dārzkopības attīstības biedrība”, kura paredzējusi veikt Bulduru dārzkopības skolas parka labiekārtošanu –  soliņu, laternu, atkrituma urnu nomaiņu, papildinot parka dižkokus ar informatīvajām plāksnēm.

 

Pašvaldības kopējais apstiprinātais līdzfinansējums šo projektu īstenošanai ir 13 833 eiro, bet pašu projektu iesniedzēju līdzfinansējums – 1 786 eiro.

 

Kategorijā “Sabiebrības integrācijas veicināšana” apstiprināti četri projekti. Biedrības “Latvijas Krievu kopiena” ar projektu “Masļeņica – atvadīšanās no ziemas” popularizēs mazākumtautību kultūras mantojumu. Biedrības “Jūrmalas Pensionāru biedrība” projekts “Seniori gadalaiku griežos” palīdzēs Jūrmalas pensionāriem iesaistīties sabiedrības integrācijas procesa aktivitātēs, mazinot sociālo atstumtību. Nodibinājums “Mūsu sabiedrībai” ar projektu “Kopā mēs varam!” sekmēs Jūrmalas pilsētas bezpajumtnieku motivāciju pozitīvām pārmaiņām un integrāciju sabiedrībā. Savukārt biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” ar projektu “Ar draugiem dzīvot prieks” palīdzēs Jūrmalas pilsētas politiski represētām personām iesaistīties sabiedrības integrācijas procesa aktivitātēs, veicinot aktīvu savstarpējo sadarbību.

 

Pašvaldības kopējais apstiprinātais līdzfinansējums šo projektu īstenošanai ir 13 558 eiro, bet biedrību un nodibinājumu līdzfinansējums – 2 042 eiro.

 

Kategorijā “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana” apstiprināti trīs projektu pieteikumi. Biedrība “Jūrmala vieno” organizēs SUP Fitness nodarbības, biedrības “Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība (LMSBB)” projektā “Ar sportu uz veselību 2020” plānota sporta diena 22.augustā personām ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt biedrības “Aktīvās atpūtas aģentūra” projekts “Spēles visai ģimenei” tika atcelts, ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatību.

 

Pašvaldības apstiprinātais līdzfinansējums ir 6 609 eiro, bet biedrību un nodibinājumu līdzfinansējums – 1 023 eiro.

 

Kategorijā “Kultūras un mākslas attīstības veicināšana” apstiprināti seši projekti. “Jūrmalas mūzikas vidusskolas atbalsta fonds” īstenos projektu “Koncertsaruna.”Skaņrades telpa””, veidojot divas interaktīvas muzikālas izrādes ar Jūrmalas mūzikas skolas audzēkņu iesaisti. Biedrība “Fotostudija ASPAZIJA” īstenos projektu “Dzīvot ar brīnuma izjūtu”, organizējot trīs izstādes Jūrmalas centrālajā bibliotēkā no oktobra līdz decembrim, kurās tiks izstādīti fotostudijas biedru 100 autordarbi par dabu, cilvēkiem, pilsētvidi, arhitektūru, floru un faunu. Biedrība “Latvijas klasisko automobiļu klubs” 21.reizi pulcēs klasisko automobiļu restauratorus, kolekcionārus un interesentus, lai dotos auto parādē no Ķemeriem līdz Priedainei ar pieturas punktiem dažādās vietās Jūrmalā, kur skatītāji varēs apskatīt senos spēkratus, projektā “Retro Jūrmala 2020”. Savukārt biedrība “VAZ Jūrmala” augusta vidū plāno pilsētā sagaidīt Amerikas auto salidojumu. Biedrība “ERELDE” projektā “Mākslas liedags. Zvaigžņu vārti.” Dzintaru pludmalē jau ceturto gadu no 16.jūlija līdz 14.septembrim realizēs tēlniecības izstādi, kurā varēs apskatīt Jūrmalas dabas iedvesmotu mākslu, bet realizējot “Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības” projektu “Gleznotāja Jāņa Veisa darbu katalogs”, tiks izdots pirmais mākslinieka radošās darbības mākslas darbu katalogs.

 

Pašvaldības apstiprinātais līdzfinansējums ir 16 987 eiro un biedrību, nodibinājumu un fondu līdzfinansējumu 2 375 eiro.