Līdz jūnija sākumam Jūrmalas ostas pārvalde izvietos jahtu ostā “Jūrmala” 18 jaunas tauvošanās laipas, kas palielinās jahtu ostas kapacitāti līdz 80 vietām.  

image

Pieprasījums pēc ostas pakalpojumiem ir stabils – pagājušajā gadā jahtu ostā bija noslēgti 70 līgumi par pastāvīgo stāvēšanu un noslēgto līgumu skaits pārsniedza maksimālo jahtkluba kapacitāti. Tā kā vairākas laivas nestāvēja pilnu sezonu, bija iespēja izmantot viesiem paredzētās brīvās vietas.

 

Patlaban jahtklubā ir 45 stāvvietas, no tām 10 paredzētas viesu jahtām, pārējās – pastāvīgajiem klientiem. Šovasar, līdz jūnija sākumam, tiks uzstādītas papildu tauvošanās laipas, pievienojot pie esošajiem pontoniem. Kopējā kapacitāte palielināsies līdz 80 stāvvietām, tajā skaitā desmit stāvvietas paredzētas Jūrmalas viesiem.

 

Jūrmalas osta pēdējo divu gadu laikā veikusi nozīmīgus ieguldījumus darbības attīstībai: kuģotāju drošībai uzstādītas navigācijas zīmes un bojas. Šodien Jūrmalas ostas akvatorijā atrodas visas kuģošanas noteikumos paredzētās peldošās navigācijas zīmes, kas dod iespēju arī pieredzējušiem kuģotājiem atsvaidzināt savas zināšanas. Pērn tika veikti arī dziļuma mērījumi visai Jūrmalas akvatorijai no Lielupes grīvas līdz dzelzceļa tiltam. Jahtu ostā uzstādīta videonovērošana. Jūrmalas jahtu ostā ir pieejami papildu pakalpojumi – SUP dēļu, airu laivu un pirts noma, ko labprāt izmanto vietējie atpūtnieki un ostas ciemiņi.

 

Investīcijas Jūrmalas jahtu ostas attīstībā tiek veiktas projektā “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”. Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī.