Jūrmalas pilsētas pašvaldība sākusi kultūrvēsturiskā Ķemeru parka pārbūvi un atjaunošanu, tiek pārbūvēts un atjaunots ūdenstornis, labiekārtota apkārtējā teritorija. 

 

Ķemeru attīstībai Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir piesaistījusi līdzekļus trīs dažādos Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) projektos. Projektu kopējās izmaksas ir 12,25 miljoni eiro, no tām ERAF līdzfinansējums – 7,63 miljoni eiro.

 

Atjauno Ķemeru vēsturisko parku

Ķemeru atjaunošanas vērienīgākais projekts – vēsturiskā parka pārbūve un restaurācija – sākta pagājušā gada nogalē. Darbi, pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem, aktīvi turpinās arī šobrīd. Parks 20 hektāru platībā tiks atjaunots atbilstoši tā vēsturiskajam veidolam, saglabājot dabas un ainaviskās vērtības.

 

Parkā ierīkos apstādījumus, atpūtas soliņus un apgaismojumu, atjaunos celiņu tīklu. Atjaunos populāro apskates objektu – paviljonu-rotondu uz Mīlestības saliņas, pieminekli Ķemeru kūrorta dibinātājiem, sēravotu un paviljonu “Ķirzaciņa”, kā arī izveidos ūdens dzeršanas vietu – vides objektu “Vardīte”. Parkā tiks ierīkoti arī bērnu rotaļu laukums ar nojumi bērnu aktivitātēm un publiskiem pasākumiem. Parka meža daļā pēc iespējas tiks saglabāts esošais meža biotops, izceļot dabas vērtības. Tiks saglabāta Vēršupīte ar dabiskiem krastiem, vecie koki, kā arī sikspārņu un kukaiņu dzīvesvietas. Vienā no zonām meža ielokā, attīrot no pameža un saglabājot kokus, izveidos “zaļo estrādi” neliela mēroga pasākumiem. Plānota arī pastaigu taka – laipa dabas vērošanai.

 

Infrastruktūras attīstīšanai tiks pārbūvēta Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve, gar ielas malām izbūvējot autostāvvietas, atjaunota Katedrāles iela un Tukuma ielas posms.

Ķemeru vēsturiskā parka atjaunošanu plānots pabeigt nākamā gada otrajā ceturksnī. Būvprojektu izstrādāja SIA “Livland Group”, parka atjaunošanas darbus veic pilnsabiedrība “RERE BMV”.

 

Ķemeru ūdenstornī ierīkos skatu platformu un tūrisma punktu

Šovasar tiks pabeigta Ķemeru ūdenstorņa, kas atrodas Tukuma ielā, pārbūve un restaurācija. Tas ir Jūrmalā vecākais ūdenstornis, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pēc būvdarbu pabeigšanas ūdenstornim tiks saglabāta tā pamatfunkcija – ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana, kā arī atjaunota vēsturiskā funkcija – publiski pieejams skatu tornis 42 metru augstumā. Ūdenstorņa pirmajā stāvā tiks izveidots tūrisma informācijas punkts, otrajā stāvā būs ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi, savukārt trešajā stāvā un uz torņa jumta būs skatu platformas ar norādēm par apskates objektiem apkārtnē.

 

Būvdarbi Ķemeru ūdenstornī norisināsies līdz 2020. gada vasarai, pēc to pabeigšanas tornī tiks iekārtota ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi.

 

Atjauno “Tautu deju”, labiekārto apkārtni

Nobeigumam tuvojas arī skvēra atjaunošana Tūristu ielā. Skvērs izbūvēts 1950. gadā, tā labiekārtojums ietver pastaigu celiņu tīklu, apstādījumu zonu ar soliņiem, centrā atrodas skulptūra – cilnis “Tautu deja”. Skulptūra jau ir atjaunota, vēl jāpabeidz skvēra labiekārtošana, apgaismojuma un videonovērošanas sistēmu izbūve. Pie skulptūras atbilstīgi tās vēsturiskajam veidolam ir izveidots publiski pieejams dzeramā ūdens krāns ar iespēju nākotnē izbūvēt minerālūdens pievadu, kas iecerēts Ķemeru teritorijas turpmākās attīstības plānos.

 

Ūdenstorņa apkaimē, Emīla Dārziņa ielā, tiek izbūvēta autostāvvieta, Tūristu ielā izbūvēs stāvvietas arī tūristu autobusiem. Apkārtnes labiekārtošanai tiek atjaunoti Emīla Dārziņa, Tūristu ielas un Tukuma ielas posmi, izbūvējot ielu brauktuves, ietves un veloceliņus.

 

Ielu pārbūvi un skvēra labiekārtošanu plānots pabeigt šā gada vasarā. Būvprojektus Ķemeru ūdenstorņa pārbūvei un restaurācijai un skvēra Tūristu ielā 2A atjaunošanai izstrādāja SIA “Livland Group”. Būvprojektu stāvvietas izbūvei Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanai izstrādāja SIA “Tomus”. Būvdarbus veic pilnsabiedrība “RERE BMV”.

 

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

ERAF līdzfinansētā projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” (projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/008) kopējās izmaksas ir 9,6 milj. eiro, no tām ERAF līdzfinansējums ir 5,8 milj. eiro, valsts budžeta dotācija – 269 tūkst. eiro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 3,6 milj. eiro.

 

Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija, kā arī ekspozīcijas izstrāde tiek veikta ERAF līdzfinansētajā projektā “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” (projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/010). Projekta kopējās izmaksas ir 1,1 milj. eiro, no tiem 633,7 tūkst. eiro tiek segti no ERAF līdzekļiem, 54,5 tūkst. ir valsts un 393,3 tūkst. eiro – Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Ielu pārbūve, skvēra labiekārtošana Tukuma ielā un skulptūras “Tautu deja” atjaunošana tiek veikta ERAF projektā “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” (projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/002). Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 milj. eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 1,2 milj., valsts budžeta dotācija – 41,3 tūkst. eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 286,4  tūkst. eiro.