PII Mārīte

Iestādē darbojas 10 grupas, kuras apmeklē izglītojamie vecumā no 1gada un 6 mēnešiem līdz 7 gadu vecumam.
Iestāde īsteno 4 izglītības programmas:

  • vispārējā pirmsskolas izglītības programma,
  • mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma,
  • mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem,
  • mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Darbība

Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma – uzņem audzēkņus vecumā no 1,6 gadu vecuma līdz 7 gadu vecumam, ar krievu valodas apmācību.
Pirmsskolas izglītības programma – uzņem audzēkņus vecumā no 3 līdz 7 gadu vecumam, ar latviešu valodas apmācību.
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem – uzņem audzēkņus, pamatojoties uz valsts vai Jūrmalas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vecumā no 3 līdz 7 gadiem, ar krievu valodas apmācību.
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem – uzņem audzēkņus, pamatojoties uz valsts vai Jūrmalas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vecumā no 3 līdz 7 gadiem, ar krievu valodas apmācību.

Vēsture

Iestāde darbojas kopš 1970.gada 13.novembra.

  •  Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2901902127