PII Katrīna

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" nolikums (2010. gada 28. janvāra nolikums Nr. 11)