PII Bitīte

Darbība

Iestādē darbojas piecas grupas, vienā grupā bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem un  četrās grupās bērni vecumā no 4 līdz 6 gadi.
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma  tiek īstenota  Mežmalas vidusskolas telpās un PII ”Lācītis”.
Iestādē strādā skolotājs logopēds.

Vēsture

Pirmsskola dibināta 1981. gadā.

  •  Iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 2901902126