Pilsētsaimniecības komiteja izskata jautājumus un lēmuma projektus, kas saistīti ar pilsētsaimniecību Jūrmalā un sniedz atzinumus par tiem.

Dokumenti