Datums 6. augusts, 2022 – 30. decembris, 2022
Laiks10.00–18.00
Vieta Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkā Raiņa ielā 3
ibeles

A. Kronenberga Slokas bibliotēkā apskatāma Slokas evaņģēliski luteriskās baznīcas seno Bībeļu un dziesmu grāmatu izstāde, kas ir tikai neliela daļa no Slokas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Aivara Guseva kolekcijas. 

Reformāciju 1517.gadā aizsāka Mārtiņš Luters, pienaglojot 95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas durvīm, ienesot pārmaiņas kristīgajā baznīcā un sabiedrībā, cilvēku domāšanā un kultūrvidē. Ernsta Glika Bībeles tulkojums 1694. gadā, kas ienāca daudzu latviešu mājās, ietekmēja mūsu valodniecības un literatūras attīstību. Izstādē var iepazīties ar Amerikā 1974. gadā izdoto Glika Bībeles faksimila iespiedumu.

Katrs nākošais Bībeles izdevums ienes tekstos sava laikmeta nospiedumu. Ar 1965. gada Ernesta Bleses Bībeles tulkojumu, kas ir poētiski apdvests, sācies daudzu šodienas ticīgo ceļš. Ar 1997. gada tulkojumu Bībele iegūst vairāk funkcionālu noskaņu. 2012. gada Bībeles tulkojums no oriģinālvalodām ienes autentiskuma garšu Dieva vārdā.

Pārsteidzoša izmērā un svarā ir 1853. gadā izdotā Altārbībele, kas apskādēta laikmetu griežos, atklājot laika gaitā mainīgo attieksmi pret ticību un tās relikvijām. Ekspozīcijā izlikta arī viena no senākajām - 1825. gadā izdota Bībele, kas  kalpoja arī par sava veida dzimtas hroniku, jo tam īpaši atvēlētājās lappusēs tika fiksēti visi ģimenei nozīmīgie fakti: dzimšana, nāve, laulības. 21. gadsimtā izdotās Bībeles ir demokrātiskas noformējumā un dažādām auditorijām īpaši izstrādātas: ceļotājiem - noslēgtas ar rāvējslēdzēju; pusaudžiem – ar paskaidrojumiem; armijai, zemessardzei, bērniem – piemērotas uztverei.

Apskatāmas arīdzan dziesmu grāmatas, kuru uzdevums ir iesaistīt baznīcēnu aktīvā dievkalpojuma norisē. Vecākā no tām ir 1839. gada dziesmu grāmata – praktiska formāta, lai ietilptu vīriešu krūšu kabatā un dāmu somiņā. 1992. un 2015. gada izdevumi ir rediģēti un mainīti laika garam līdz. Apmeklētājiem ir iespēja ieskatīties ērģelnieku grāmatās ar notīm korāļu spēlēšanai, piemēram, J. Vītola “Meldiju grāmata”.

Vienkāršas un mākslinieciski grezni noformētas, ticīgo enerģētikas uzlādētas, sava laikmeta dalībnieces un liecinieces svēto rakstu kanoniskās grāmatas ir materiālā liecība mūsu senču garīgajam pamatam.

Slokas ev. lut. baznīcas seno Bībeļu un dziesmu  grāmatu izstāde