Labklājības pārvaldes ēka

Galvenie uzdevumi

  • sniedz pašvaldības iedzīvotājiem profesionālus sociālā darba pakalpojumus un atbalstu;
  • organizē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu;
  • organizē dienas aprūpes centra bērniem darbību, radot drošu vidi bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm un sniedz bērniem profesionālu atbalstu problēmu risināšanā;
  • sekmē veselības aprūpes pieejamību un nodrošina veselību veicinošo pasākumu norisi pašvaldības iedzīvotājiem;
  • koordinē un veic nepilngadīgo noziedzības profilakses darbu pašvaldībā;
  • veicina vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem;
  • veicina atkarību profilakses darbu pašvaldībā;
  • izstrādā un ievieš programmas un projektus sociālajā, veselības aprūpes pieejamības, iedzīvotāju veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā; 
  • plāno, koordinē un īsteno pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem sabiedrības integrācijas jomā.

Labklājības pārvalde

labklajibas.parvalde [at] jurmala.lv