Darbība

Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalā un uzturēt efektīvu dialogu starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem.

Padomes galvenie uzdevumi ir: 

 • pašvaldības normatīvo aktu un stratēģiskās plānošanas dokumentu izskatīšana, priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana domei;
 • pilsētas attīstības un citu stratēģiski svarīgu plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana uz uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību pilsētā;
 • atbalstīt un organizēt pasākumus, kas veicina labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanu;
 • nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmes izvērtēšana uz sociāli ekonomisko attīstību pilsētā un to atbilstību Jūrmalas pilsētas stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem;
 • kopīgu projektu ierosināšana un īstenošana sadarbībā ar domes struktūrvienībām, lai veicinātu pilsētas sociāli ekonomisko attīstību;
 • veicināt uzņēmēju līdzdalību Jūrmalas pilsētas mārketinga pasākumos;
 • sekmēt Jūrmalas pilsētas uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem.

Sastāvs

Uzņēmēju konsultatīvā padome
 • Padomes priekšsēdētājs – Valdis Garoza – SIA “Kļavu centrs”;
 • Igors Daņiļēvičs – SIA “Real Estate Jurmala”;
 • Elīna Malkiela – SIA “Sanare-KRC Jaunķemeri”;
 • Velta Lasmane – SIA “Akvaparks”;
 • Jānis Drulle – AS “Fēnikss”;
 • Dace Vārpa – SIA “Ronītis”;
 • Laura Frančenko – SIA “Ērgļi VT”;
 • Aleksandrs Bērzkalns – SIA “Jomas nams”;
 • Sandra Balča – SIA “Jūrmalas promenāde”;
 • Jevgenijs Jaroševskis – SIA “Aleks -10”;
 • Viktorija Strode – biedrība “Pludmales tirgotāju asociācija”;
 • Mārtiņš Čuda – SIA “Jūrmalas mežaparki”;
 • Dzintars Sprīvulis – SIA “Noderīgas Lietas”;
 • Jānis Šūpulnieks – SIA “Liktenis”;
 • Vladislavs Daldajevs – SIA “Risus nams”;
 • Kristīne Kursīte - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nekustamie īpašumi “Kurši””;
 • Rafaels Joffe - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”;
 • Maija Krieviņa – SIA “MC Turaida property”.

Kontakti

e-pasts: uznemejukp@jurmala.lv

Dokumenti