Galvenie uzdevumi

  • Nodrošina pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu racionālu izmantošanu, tajā skaitā ar materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta objektu darbu, to labiekārtošanu un attīstību, savlaicīgi informē un veicina nepieciešamo pārbūvi un remontu apsaimniekotajos objektos. Sekmē sporta objektu attīstību ar mērķi piesaistīt augsta līmeņa sporta pasākumu īstenošanu pašvaldībā.
  • Plāno, īsteno un nodrošina pašvaldības politiku sporta jomā, veicina sporta attīstību un veselīga dzīvesveida sekmēšanu pašvaldībā, sniedz organizatorisku palīdzību pašvaldības sporta izglītības programmu īstenošanā, nodrošina pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un starptautiskus sporta projektus.

Apsaimnieko pašvaldības sporta objektus:

Peldbaseins

Rūpniecības ielā 13, Kauguri, LV-2016.

2020. gadā pabeigta peldbaseina pārbūve. Ēkā pieejami divi peldbaseini: lielais ar četriem 25 metrus gariem celiņiem un mazais – bērniem. Ēka piemērota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem – ierīkots speciāls pacēlājs nokļūšanai otrajā stāvā, izbūvētas ērtas labierīcības.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (peldbaseina Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā) maksas pakalpojumiem (2021. gada 30. septembra lēmums Nr. 473)

Slokas stadions

Skolas iela 5, Sloka, LV-2011.

Jūrmalas stadions “Sloka” Skolas ielā ar dabīga seguma futbola laukumu, mākslīga seguma futbola un regbija laukumu, vieglatlētikas skrejceliņu, ielu vingrošanas trenažieriem un telpu trenažieru zāli. Stadions paredzēts Latvijas un starptautiska mēroga sacensībām; tajā ir sēdvietas 2500 skatītājiem, stāvlaukums 99 automašīnām un četriem autobusiem. 2020. gadā izbūvēta automatizēta dabīgā zālāja laistīšanas sistēma, uzstādīta jauna videonovērošanas sistēma, izbūvēti smilšu uztvērēji tāllēkšanas bedrēm, nomainīts sintētiskā laukuma apgaismojums u.tml.

JVĢ sporta zāle

Raiņa iela 55, Kauguri, LV-2016.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halle paredzēta Latvijas un starptautiska mēroga basketbola, handbola un volejbola sacensībām, kā arī izglītības iestāžu audzēkņu sporta stundām un citiem pasākumiem; halle var uzņemt līdz 900 skatītāju.

Mākslas vingrotāja

Kļavu iela 29/31, Dubulti, LV-2015.

Tas ir piemērots vietēja mēroga turnīriem, skolēnu sporta stundām un citiem pasākumiem; sporta namā ir vietas līdz 200 skatītājiem. 2020. gadā veikti kosmētiskie remontdarbi ģērbtuvēs.

Volejboa laukumi pludmalē

Jūrmalas Pludmales centrs atrodas Majoru pludmalē, posmā Emelīnas iela–Pūpolu iela; tālr. 29996148.

Tā garums ir 640 metru, un tajā ir seši volejbola, trīs futbola un trīs handbola laukumi un ielu vingrošanas trenažieri. 2020. gadā izveidoti četri pludmales tenisa laukumi. Centrs ir piemērots vietēja un starptautiska mēroga sacensību organizēšanai. 2020. gadā veikti telpu (konteineru) kosmētiskie remonti un labiekārtošanas darbi.

Sporta objektu noslogojuma grafiki un cenrāži mājaslapā jssc.jurmala.lv

Jūrmalas Sporta servisa centrs

sportaservisacentrs [at] jurmala.lv