Pašvaldība
Jūrmalas pilsētas dome

No 11. oktobra Jūrmalas pilsētas domē apmeklētāju apkalpošana notiek attālināti, sniedzot konsultācijas pa tālruni vai ar e-pasta starpniecību.

Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centru tālruņi un e-pasta adreses:

 • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jomas ielā 1/5 – tālr. 67093816, 67093843;
 • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110 – tālr. 67738898;
 • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20 – tālr. 67751609.

Klātienes apmeklējums pieejams tikai pēc iepriekšēja pieraksta šādos gadījumos:

 • lai saņemtu Jūrmalas iedzīvotāja karti, uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
 • lai saņemtu izdrukātus Covid-19 vakcinācijas sertifikātus. Vakcinācijas sertifikāts tiks izsniegts, pārbaudot personu apliecinošu dokumentu.

Jūrmalas iedzīvotāja kartei var pieteikties elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā karte.jurmala.lv. Portālā karte.jurmala.lv var autorizēties, izmantojot portāla “Latvija.lv” piedāvātās autorizēšanās iespējas.

 Iesniegumus Jūrmalas pilsētas domei un pašvaldības iestādēm var iesniegt:

 • sagatavotu iesniegumu var ievietot pasta kastītē pie Apmeklētāju apkalpošanas centra durvīm;
 • nosūtīt pa pastu uz iestādes oficiālo adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015;
 • nosūtīt elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi vai e-adresi pasts@jurmala.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu;
 • izmantojot portālu latvija.lv / iesniegums iestādei.

Saziņai ar deputātiem

Saziņai ar deputātiem iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 67093805 vai sūtot pieteikumu uz konkrētā deputāta e-pasta adresi (informācija pieejama Jūrmalas domes apmeklētāju apkalpošanas centros).

Labklājības pārvalde

 • Sociālo pakalpojumu saņemšana – tālrunis informācijai 67767372.
 • Sociālo pabalstu piešķiršana – tālrunis informācijai 67767347.
 • Veselību veicinošu pakalpojumu piešķiršana – tālrunis informācijai 67093929.

Jūrmalas bāriņtiesa

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Jūrmalas bāriņtiesā notiek tikai īpašas nepieciešamības gadījumā, iepriekš sazinoties ar bāriņtiesas darbinieku un vienojoties par apmeklējuma laiku pa tālr.  67761731,  67764573,  28639787 vai e-pastā: barintiesa@jurmala.lv.

Jūrmalas bāriņtiesa valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā lietas izskatīs pārsvarā bez procesa dalībnieku klātbūtnes (rakstveida procesā), izņemot īpašus gadījumos, kas saistīti ar bērnu vai aizgādnībā esošu personu veselības un dzīvības apdraudējumu. Lietas izskatīs klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.

Pilsētplānošanas nodaļa

Ārkārtējās situācijas laikā klātienes pakalpojumi tiek sniegti tikai galējas nepieciešamības gadījumā “zaļajā režīmā” – tos var saņemt apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās plkst. 14.00–18.00 un ceturtdienās plkst. 9.00–12.00) tikai klienti ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, iepriekš piesakoties pie speciālistiem pa tālruni vai e-pastā.

Iesniegumus Pilsētplānošanas nodaļai var ievietot pasta kastītē pie Pilsētplānošanas nodaļas ēkas durvīm Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

Tālrunis informācijai 67147592.

Izglītības pārvalde

 • Izglītības pārvaldes vadītājs – tālr. 67511492
 • Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja – tālr.67511498
 • Jautājumos par pirmsskolas izglītību – tālr. 67511493

Dzīvokļu nodaļa

 • Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos – tālrunis 67093887.
 • Dzīvokļu jautājumos – tālruņi 67093951, 67093848, 27892287.

Dzimtsarakstu nodaļa

Tālrunis informācijai 67752332.