Galvenie uzdevumi

  • nodrošina pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības iegūšanu;
  • veicina profesionālās ievirzes, interešu izglītības, mūžizglītības un pieaugušo neformālās izglītības pieejamību;
  • izstrādā un realizē pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā;
  • nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un veic iekļaujošās izglītības atbalsta darbību;
  • sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību izglītības procesa nodrošināšanā pašvaldības izglītības iestādēs;
  • pārrauga bērnu tiesību aizsardzību pašvaldībā.

Dokumenti

Izglītības pārvaldes nolikums (2022. gada 18. augusta nolikums Nr. 68)

Kontakti  

Nodaļas:

  • Izglītības attīstības nodaļa,
  • Vispārējās izglītības nodaļa,
  • Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļa,
  • Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs.

Izglītības pārvalde

imants.vasmanis [at] jurmala.lv