Galvenie uzdevumi

  • nodrošina pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības iegūšanu;
  • organizē profesionālās ievirzes, interešu izglītības un mūžizglītības pieejamību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai;
  • izstrādā un realizē pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā;
  • nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un veic iekļaujošas izglītības atbalsta darbību;
  • pārrauga bērnu tiesību aizsardzību pašvaldībā.

Dokumenti

Izglītības pārvaldes nolikums (2015. gada 22. janvāra nolikums Nr. 1)

Kontakti  

Nodaļas:

  • Izglītības attīstības nodaļa,
  • Vispārējās izglītības nodaļa,
  • Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļa,
  • Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs.

Izglītības pārvalde

imants.vasmanis [at] jurmala.lv