Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti saistībā ar Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi: