Veselību veicinoši pakalpojumi

Veselību veicinošs pasākumu komplekss topošajām māmiņām

pēc 12.grūtniecības nedēļas ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums ar mērķi uzlabot topošo māmiņu veselības stāvokli grūtniecības laikā, sekmēt zināšanas par veselīgu dzīves sākumu mazulim. Kompleksā ietvertas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības grupā baseinā un zālē fizioterapeita vadībā, jogas nodarbības grūtniecēm grupā jogas speciālista vadībā, individuāla fizioterapeita konsultācija un nodarbība.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli, kur norādītas rekomendācijas veselību veicinoša pasākumu kompleksa topošajām māmiņām pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība.

 

Veselību veicinošs pasākumu komplekss senioriem

ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums, ar mērķi uzlabot senioru dzīves kvalitāti un sekmēt veselīgu un aktīvu novecošanu personām, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu. Pakalpojums ietver fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, uztura speciālista un psihologa konsultācijas, nodarbības baseinā un trenažieru zālē, relaksācijas aktivitātes, nūjošanu.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli, kur norādītas rekomendācijas veselību veicinoša pasākumu kompleksa senioriem pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība.

 

Ergoterapeita pakalpojums personām, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu. Ergoterapeita pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu paša spēkiem, maksimāli izmantojot klienta spējas funkcionālās neatkarības uzturēšanai, atjaunošanai un veicināšanai. Pakalpojums ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc ergoterapeita izstrādāta plāna.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli, kur norādītas rekomendācijas ergoterapeita pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība

 

Fizioterapeita pakalpojums

personām, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu. Fizioterapeita pakalpojums ir klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, novērtēšana un ārstēšana. Fizioterapeita pakalpojums palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot ārstnieciskās vingrošanas metodes, manuālās terapijas metodes, masāžu. Fizioterapeita pakalpojums ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc fizioterapeita izstrādāta plāna.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli, kur norādītas rekomendācijas fizioterapeita pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība

 

Vingrošana ūdenī pakalpojums

ir mērķtiecīgu vingrojumu programma ar mērķi samazināt personas aptaukošanos, uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un novērst liekā svara radīto kaitējumu veselībai. Pakalpojums pieejams personām, kuras ir vecākas par 18 gadiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli ar norādi par aptaukošanās esamību, rekomendācijām vingrošana ūdenī pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība.

 

Zobu protezēšanas pakalpojums - izņemamās zobu plates izgatavošana ar 25% atlaidi personām, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

 

Ortodontijas pakalpojums bērniem līdz 18 gadu vecumam, kurš ietver nepareizi izvietotu zobu un žokļu attiecību regulāciju un korekciju, kā rezultātā tiek iegūts funkcionāls sakodiens.

 

Visi veselību veicinošie pakalpojumi ir bez maksas (izņemot zobu protezēšanas pakalpojumu).

Lai saņemtu iepriekš minētos pakalpojumus aicinām vērsties Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē Mellužu prospektā 83, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu, aizpildīt iesnieguma formu, klāt pievienojot nepieciešamo dokumentāciju (ģimenes ārsta vai ārsta-ginekologa izraksts) pakalpojuma saņemšanai.

 

Detalizēti pakalpojumu apraksti

 

Pludmales senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti

Uz Kauguru pludmali (Kapteiņa Zolta ielas galā) ved īpaši izveidots celiņš vājredzīgām un neredzīgām personām, pie pludmales ierīkota autostāvieta personām ar invaliditāti, pieejamas speciāli pielāgotas tualetes un dušas cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, kā arī speciāli pielāgota pārģērbšanās kabīne personām, kas pārvietojas riteņkrēslā. Domājot par pilnvērtīgu un patīkamu atpūtu vājredzīgām un neredzīgām personām, ir iegādāts inventārs: skanošas bumbas, galda spēles un tandēmriteņi. Savukārt cilvēki, kas pārvietojas riteņkrēslā, atpūtai pludmalē var izmantot īpašus atpūtas krēslus, kā arī peldratus peldēm jūrā. Kauguru pludmalē ir pieejami divi trīsriteņi personām ar līdzsvara traucējumiem. Tie ir izstrādāti tā, lai tie būtu ērti, droši un ergonomiski pēc iespējas plašākam lietotāju loka. Tiem ir muguras atzveltne, kā arī palīgierīces pēdu fiksēšanai, kas nodrošina ērtu un stabilu pārvietošanos.

 

Jaunķemeru pludmalē (Brīzes ielā 1) pludmalē pieejama pielāgota pārģērbšanās kabīne personām, kas pārvietojas riteņkrēslā un atpūtai pludmalē var izmantot īpašus atpūtas krēslus, kā arī peldratus peldēm jūrā.

 

Speciālā inventāra izmantošana ir bez maksas. Peldratu un tandēmriteņu lietošanai no 1. jūnija līdz 31. augustam var izmantot asistenta pakalpojumus, kas arī ir bez maksas, jo to nodrošina pašvaldības finansējums.

Lai izmantotu speciālo inventāru un sniegtu atbalstu, īpaši peldratu un tandēmriteņa izmantošanā, personai jāvēršas attiecīgās pludmales glābšanas stacijā pie asistenta vai jāvienojas pa tālruni 26394907 par pakalpojumu sniegšanas laiku un vietu – Kauguru un Jaunķemeru pludmalēs katru dienu no plkst.10.00 līdz 20.00. Pirms inventāra izsniegšanas jāuzrāda invaliditātes vai pensionāra apliecība.

 

Normatīvie akti

30.05.2013. lēmums Nr.340 Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.–2020.gadam 
17.10.2013. saistošie noteikumi Nr.67

"Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" – nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo veselību veicinošo pakalpojumu veidus, pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2018
PILSĒTAS KARTE