Veselību veicinošs pasākumu komplekss topošajām māmiņām

pēc 12.grūtniecības nedēļas ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums ar mērķi uzlabot topošo māmiņu veselības stāvokli grūtniecības laikā, sekmēt zināšanas par veselīgu dzīves sākumu mazulim. Kompleksā ietvertas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības grupā baseinā un zālē fizioterapeita vadībā, jogas nodarbības grūtniecēm grupā jogas speciālista vadībā, individuāla fizioterapeita konsultācija un nodarbība.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ginekologa vai ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli, kur norādītas rekomendācijas veselību veicinoša pasākumu kompleksa topošajām māmiņām pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība.

 

Veselību veicinošs pasākumu komplekss senioriem

ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums, ar mērķi uzlabot senioru dzīves kvalitāti un sekmēt veselīgu un aktīvu novecošanu personām, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu. Pakalpojums ietver fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, uztura speciālista un psihologa konsultācijas, nodarbības baseinā un trenažieru zālē, relaksācijas aktivitātes, nūjošanu.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli, kur norādītas rekomendācijas veselību veicinoša pasākumu kompleksa senioriem pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība.

 

Ergoterapeita pakalpojums personām, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu. Ergoterapeita pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu paša spēkiem, maksimāli izmantojot klienta spējas funkcionālās neatkarības uzturēšanai, atjaunošanai un veicināšanai. Pakalpojums ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc ergoterapeita izstrādāta plāna.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli, kur norādītas rekomendācijas ergoterapeita pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība

 

Fizioterapeita pakalpojums

personām, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu. Fizioterapeita pakalpojums ir klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, novērtēšana un ārstēšana. Fizioterapeita pakalpojums palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot ārstnieciskās vingrošanas metodes, manuālās terapijas metodes, masāžu. Fizioterapeita pakalpojums ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc fizioterapeita izstrādāta plāna.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli, kur norādītas rekomendācijas fizioterapeita pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība

 

Vingrošana ūdenī 

pakalpojums ir mērķtiecīgu vingrojumu programma ar mērķi samazināt personas aptaukošanos, uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un novērst liekā svara radīto kaitējumu veselībai. Pakalpojums pieejams personām, kuras ir vecākas par 18 gadiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta pēc izziņas par veselības stāvokli ar norādi par aptaukošanās esamību, rekomendācijām vingrošana ūdenī pakalpojuma saņemšanai un medicīnisko kontrindikāciju neesamība.

 

Zobu protezēšanas pakalpojums - izņemamās zobu plates izgatavošana ar 25% atlaidi personām, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

 

Ortodontijas pakalpojums bērniem līdz 18 gadu vecumam, kurš ietver nepareizi izvietotu zobu un žokļu attiecību regulāciju un korekciju, kā rezultātā tiek iegūts funkcionāls sakodiens.

 

Detalizēti pakalpojumu apraksti šeit

 

Visi veselību veicinošie pakalpojumi ir bez maksas (izņemot zobu protezēšanas pakalpojumu).

Lai saņemtu iepriekš minētos pakalpojumus aicinām vērsties Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē Talsu šosejā 31, k-25, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu, aizpildīt iesnieguma formu, klāt pievienojot nepieciešamo dokumentāciju (ģimenes ārsta vai ārsta-ginekologa izraksts) pakalpojuma saņemšanai.

 

Normatīvie akti

30.05.2013. lēmums Nr.340 Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.–2020.gadam 
17.10.2013. saistošie noteikumi Nr.67

"Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" – nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo veselību veicinošo pakalpojumu veidus, pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas.