Bezmaksas pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai 2020.gadā

Jūlijs

Šobrīd notiek līguma grozījumu slēgšanas process par veselības veicināšanas pasākumu turpināšanu ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” (Nr.9.2.4.2./16/I/008) 2.kārtas īstenošanai. Aktuālā informācija par nodarbību atsākšanos tiks publicēta mājaslapā.

 

 

 

 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE