Februārī

Nodarbība

Diena un laiks

Norises vieta

 

Nūjošana

 

 

Sestdienās 10.00–11.30

Mellužu pludmalē Rožu ielas galā pie izejas uz pludmali

Sestdienās  12.30–14.00

Kauguru pludmalē Kapteiņa Zolta ielā 123 pie glābšanas stacijas

Svētdienās 10.00–11.30  

Svētdienās 12.30–14.00  

Dubultu pludmalē  Baznīcas ielas galā

Deju un kustību terapijas nodarbības atbalsta grupā cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu

Trešdienās 18.00–20.00

Viesnīcā “Daina” Mežsargu ielā 4/6. Uzziņas un pieteikšanās pa tālr. 22009962 (Una Liberte)

Jogas nodarbības telpās*

Trešdienās 18.15–19.45 (sākot no 12.februāra)

Pumpuru vidusskolā, Kronvalda ielā 8
Sestdienās: 11.00–12.30 
Ciguna nodarbības telpās* Otrdienās 18.00–19.30  Pumpuru vidusskolā, Kronvalda ielā 8
Ielu vingrošanas nodarbības telpās* Otrdienās, ceturdienās 18.00–19.30

Slokas ielā 61.

Uzziņas pa tālr: 28777784

 

Martā

 

Nodarbība

Diena un laiks

Norises vieta

Nūjošana

Sestdienās, 7., 14. un 21. martā, plkst. 10.00–11.30

Mellužu pludmalē Rožu ielas galā pie izejas uz pludmali

Sestdienās, 7., 14. un 21. martā, plkst. 12.30–14.00

Kauguru pludmalē Kapteiņa Zolta ielā 123 pie glābšanas stacijas

Svētdienās, 1., 8., 15. un 22. martā, plkst. 10.00–11.30  

Kauguru pludmalē Kapteiņa Zolta ielā 123 pie glābšanas stacijas

Svētdienās, 1., 8., 15. un 22. martā, plkst. 12.30–14.00  

Dubultu pludmalē Baznīcas ielas galā

Deju un kustību terapijas nodarbības atbalsta grupā cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu

Trešdienās plkst. 18.00–20.00

Viesnīcā “Daina” Mežsargu ielā 4/6. Uzziņas un pieteikšanās pa tālr. 22009962 (Una Liberte)

Ciguna nodarbības telpās*

Otrdienās plkst. 18.00–19.30

Pumpuru vidusskolā Kronvalda ielā 8

Jogas nodarbības telpās*

Trešdienās plkst. 18.15–19.45

Pumpuru vidusskolas aktu zālē Kronvalda ielā 8

Sestdienās plkst. 11.00–12.30

Ielu vingrošanas nodarbības telpās*

Otrdienās plkst. 18.00–19.30

Slokas ielā 61. Uzziņas pa tālr. 28777784

Ceturtdienās plkst. 18.00–19.30

 

*pašvaldības finansētas aktivitātes 2020.gada budžeta ietvaros

ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros.