Novembrī

Nodarbības

Diena un laiks

Norises vieta

 

Nūjošana*

 

 

Sestdienās plkst. 10.00–11.30

Mellužu pludmalē Rožu ielas galā pie izejas uz pludmali

Sestdienās plkst. 12.30–14.00

Svētdienās plkst. 10.00–11.30  

Kauguru pludmalē Kapteiņa Zolta ielas galā pie glābšanas stacijas

Svētdienās plkst. 12.30–14.00  

Dubultu pludmalē Baznīcas ielas galā

Adaptīvās peldēšanas apmācība cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām*

 

Pieteikšanās elektroniski www.activewheels.lv, aizpildot pieteikumu

 

NRC "Vaivari" Asaru prospektā 61. Tālr. 26397796

 

Nodarbības trenažieru zālē cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām*

Ratiņdeju nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti*

14. un 28. novembrī plkst. 18.00–20.00

Pumpuru vidusskolā Kronvalda ielā 8.

Tālr. 26435340

Deju un kustību terapijas nodarbības atbalsta grupā cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu*

Trešdienās plkst. 18.00–20.00

Viesnīcā "Daina" Mežsargu ielā 4/6.

Uzziņas un pieteikšanās pa tālr.22009962 - Una Liberte

Praktiskas nodarbības trūcīgajiem, bezdarbniekiem, maznodrošinātajiem, bezdarbniekiem ekonomisku un veselīgu maltīšu pagatavošanā*

7. un 14. novembrī 10.00–12.00,

28.novembrī 10.00–14.00

Latvijas Sarkanā Krusta Sociālajā centrā “Kauguri”,

Kapteiņa Zolta ielā 121, Jūrmala.

Uzziņas un pieteikšanās pa tālr. 67740124

Atbalsta grupas senioriem 54+, trūcīgiem, maznodrošinātajiem veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšanai*

Pieteikšanās pa tālr.  66117755, 28369340

KRC "Jaunķemeri" Kolkas ielā 20

Nodarbības par veselīgu uzturu un sirds asinsvadu saslimšanu profilaksi*

1., 5., 12., 21., 22., 26. un 29. novembrī plkst. 10.00–14.15

LSK SC “Kauguri” Kapteiņa Zolta ielā 121.

Tālr. 67740124  

4., 11., 20. un 25. novembrī plkst. 10.00–14.15

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Sloka””

Dzirnavu ielā 36/38. Tālr. 67740124  

Diabēta diena*

20. novembrī plkst. 12.00–18.00

KRC "Jaunķemeri" Kolkas ielā 20

Jogas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti

1., 5., 8., 19., 26., 29. novembrī plkst. 10.00–11.15

LSK SC “Kauguri” Kapteiņa Zolta ielā 121.

Tālr. 67740124

Galda spēles cilvēkiem ar redzes traucējumiem (šoudauns)

4., 12., 20., 27. novembrī plkst. 11.00–13.00

LSK SC “Kauguri” Kapteiņa Zolta ielā 121.

Tālr. 67740124

Šūšanas nodarbības iedzīvotājiem pirmspensijas un pensijas vecumā, bezdarbniekiem un cilvēkiem ar invaliditāti

4., 6., 11.,13., 20., 22., 25.  novembrī plkst. 10.00–12.30

LSK SC “Kauguri” Kapteiņa Zolta ielā 121.

Tālr. 67740124

*pašvaldības finansētas aktivitātes 2019.gada budžeta ietvaros
ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros