Iestādes uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta, iespējas saņemt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novērst negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

 

Pakalpojumi

 

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona vēršas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē.

 

 Kontakti:

adrese: Strēlnieku prosp.38, Jūrmala, LV 2015
e-pasts: VVSPC@jurmala.lv
tālrunis: 67760569
fakss: 67769543
mājas lapa:  jurmalavvspc.lv
vadītāja p.i.: Agita Bērzupe
tālrunis: 67768780
e-pasts: agita.berzupe@jurmala.lv
Galvenā grāmatvede: Silvija Ulmane-Fridrihsone
tālrunis: 67769252
e-pasts: silvija.ulmane@jurmala.lv
personāla vadītāja: Maija Korzāne
tālrunis: 7760569
e-pasts: maija.korzane@jurmala.lv
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja Skaidrīte Šteinberga
tālrunis: 26601743
e-pasts: skaidrite.steinberga@jurmala.lv
Aprūpes mājās nodaļas vadītāja Iveta Gāliņa
tālrunis: 67769251
e-pasts: iveta.galina@jurmala.lv
Speciālā transporta nodaļas vadītājs Artis Āboliņš
tālrunis: 6776099
e-pasts: artis.abolins@jurmala.lv
Veselības veicināšanas daļas vadītāja Marika Liepkalne
tālrunis: 67760445
e-pasts: marika.liepkalne@jurmala.lv 
Dienas centra pensijas vecuma personām un invalīdiem vadītāja Ludmila Budrēviča
tālrunis: 67731252
e-pasts: ludmila.budrevica@jurmala.lv
Naktspatversmes vadītājs  Grats Grāvelsins 
tālrunis: 67730156
e-pasts: grats.gravelsins@jurmala.lv
Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” vadītāja Anna Sproste
tālrunis: 67765090
e-pasts: anna.sproste@jurmala.lv
Saimniecības daļas vadītājs Igors Strokins
e-pasts: igors.strokins@jurmala.lv

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25.augusta nolikums Nr.37 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15.marta lēmums Nr.107 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” maksas pakalpojumiem