Lai nodrošinātu valstī noteiktos drošības pasākumus un ievērotu likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” prasību izpildi, Labklājības pārvaldē apmeklētāju pieņemšana klātienē tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta. Tālr. 67767347, e-pasts – labklajibas.parvalde@jurmala.lv. Aicinām izvērtēt iespēju neskaidros jautājums risināt attālināti.

Galvenie uzdevumi

  • sniedz pašvaldības iedzīvotājiem profesionālus sociālā darba pakalpojumus un atbalstu;
  • organizē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu;
  • organizē dienas aprūpes centra bērniem darbību, radot drošu vidi bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm un sniedz bērniem profesionālu atbalstu problēmu risināšanā;
  • sekmē veselības aprūpes pieejamību un nodrošina veselību veicinošo pasākumu norisi pašvaldības iedzīvotājiem;
  • koordinē un veic nepilngadīgo noziedzības profilakses darbu pašvaldībā;
  • veicina vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem;
  • veicina atkarību profilakses darbu pašvaldībā;
  • izstrādā un ievieš programmas un projektus sociālajā, veselības aprūpes pieejamības, iedzīvotāju veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā; 
  • plāno, koordinē un īsteno pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem sabiedrības integrācijas jomā.


Kontakti

Labklājības pārvalde

adrese: Talsu šoseja 31, 25. korpuss 
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000594245

vadītāja: Laima Grobiņa
e-pasts:  laima.grobina@jurmala.lv; labklajibas.parvalde@jurmala.lv
tālrunis: 67767316 – sekretāre
pieņemšanas laiks (vadītāja):

pirmdienas 14.00–18.00 

(iepriekš piesakoties pa tālr. 67767316)

Sociālā dienesta pieņemšanas laiks: pirmdiena 10.00–13.00 un 14.00–18.00
otrdiena, ceturtdiena 10.00–13.00 un 14.00–16.00
trešdiena 10.00–13.00 un 14.00–16.00 (tikai daudzbērnu ģimenes)
piektdiena 10.00–13.00
Sociālo pakalpojumu daļas pieņemšanas laiks: pirmdiena 10.00–13.00 un 14.00–18.00
otrdiena, ceturtdiena 10.00–13.00 un 14.00–16.00
tālrunis:  67767347, 67767140, 67767316

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikums Nr.8 Labklājības pārvaldes nolikums