Galvenie uzdevumi

PI "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"" sniedz:

 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
 • krīzes centra pakalpojumus bērniem,
 • dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
 • dienas centra pakalpojumu bērniem,
 • dienas aprūpes centra pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem,
 • veselības veicināšanas pakalpojumus.

 

Struktūrvienības

 • Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”, kura atrodas divās adresēs – Ventspils šoseja 20A, Jūrmala, LV-2011 un Ventspils šoseja 20A k-1, Jūrmala, LV-2011;
 • Atbalsta centrs bērniem “Paspārne, adrese – Sēravotu iela 9 k-2, Jūrmala, LV-2011;
 • Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, adrese – Skolas iela 44, Jūrmala, LV-2016;
 • Dienas centrs bērniem, adrese – Nometņu iela 2a, Jūrmala, LV-2016;
 • Dienas aprūpes centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem, adrese – Skolas iela 44, Jūrmala, LV-2016;
 • Veselības veicināšanas nodaļa, adrese – Skolas iela 44, Jūrmala, LV-2016.

 

 
Kontakti
adrese: Skolas iela 44, LV-2016
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001868844

vadītāja: Sarmīte Grope
tālrunis: 29465102 
e-pasts:

spckauguri@jurmala.lv

 

Dokumenti 

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra nolikums Nr.42 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes ”Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"” nolikums