Izmaiņas pilsētas autobusu kustības sarakstos no 12.februāra

 

Pakalpojums

Braukšanas maksa un atvieglojumi Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos.

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalas pilsētā nodrošina SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”.

Braukšanas maksa

Maksa par vienu braucienu Jūrmalas pilsētā SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” maršrutu autobusos ir 0,70 eiro.

 

Mēnešbiļetes var iegādāties:

 • Kauguros – tirdzniecības vietā "Narvesen"  pie T/C “Līgo”;
 • Dubultos – tirdzniecības vietā "Narvesen" pie dzelzceļa stacijas.

 

Mēnešbiļetes cena visām mēneša dienām – 27 eiro.

Mēnešbiļetes cena tikai darba dienām – 21 eiro.

 

Mēnešbiļetes ir derīgas tikai Jūrmalas pilsētā kursējošos SIA “Jūrmalas autobusu satiksme” autobusu maršrutos Nr. 1., 4., 6., 7., 8. un 14.

 

Kam tiek piešķirti atvieglojumi

Bez maksas jeb ar 100% atlaidi  Jūrmalas pilsētas sabiedriskajā transportā* var braukt, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, uzrādot attiecīgu dokumentu:

 • I un II grupas invalīdi, bērni ar invaliditāti, kā arī personas, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu ar invaliditāti;
 • bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;
 • Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieki, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā;
 • Jūrmalas pilsētā esošu izglītības iestāžu audzēkņi (līdz 24 gadiem), uzrādot izglītības iestādes izsniegtu skolēna apliecību, profesionālās izglītības iestādes izglītojamā apliecību, studenta apliecību vai ISIC starptautisko studentu identifikācijas karti;
 • Jūrmalas pilsētas dibinātu izglītības iestāžu izglītojamie līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību pamata, vidējās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un ir saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība”

*Braukšanas maksas atvieglojumi neattiecas uz ekspreša minibusiem.

 

Bez maksas jeb ar 100% atlaidi Jūrmalas pilsētas sabiedriskajā transportā* var braukt iedzīvotāji, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, uzrādot braukšanas maksas atvieglojumu karti vai Jūrmalas iedzīvotāja karti:

 • politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
 • pensionāri;
 • trešās grupas invalīdi;
 • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā vai bērnu aprūpes institūcijās.

 

*Braukšanas maksas atvieglojumi neattiecas uz eksprešiem – minibusiem.

Braukšanas maksas atvieglojumu karti var saņemt Labklājības pārvaldē. Jūrmalas iedzīvotāja karti var saņemt Jūrmalas pilsētas Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

50% atlaide mēneša braukšanas kartes iegādei sabiedriskā transporta maršrutos Nr.1., 4., 6., 7., 8. un 14. izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās citu pašvaldību teritorijās esošās izglītības iestādēs, mēneša braukšanas karte ir derīga kopā ar attiecīgās izglītības iestādes izsniegtu izglītojamā apliecību.
Mēnešbiļetes var iegādāties darba dienās no plkst.  8.00 līdz plkst. 16.00 SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" birojā, Dzirnavu ielā 5A Slokā, uzrādot izziņu par dzīves vietas deklarāciju Jūrmalā un izglītojumā izziņu vai apliecību no mācību iestādes.

 

50% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei sabiedriskā transporta maršrutos Nr.1., 4., 6., 7., 8. un 14. daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.

 

35% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei ekspreša sabiedriskā transporta maršrutos Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem, uzrādot sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam skolēna apliecību, izglītojamā apliecību, studenta apliecību, ISIC starptautisko studenta identifikācijas karti vai viedkarti “Skolēna apliecība”

 

No 15. septembra līdz 14. maijam pasažieri, kuriem ir 100% atlaide vienreizējai braukšanas biļetes iegādei, pēc plkst. 21.00 var braukt bez maksas 10., 10.a un 11.maršruta eksprešos, uzrādot apliecinošu dokumentu, kas ļauj braukt bez maksas.

 

Sods par braukšanu bez biļetes

Sākot ar 2017. gada 1. jūniju, personai par braukšanu bez biļetes tiks piemērots sods, kas, pamatojoties uz pārvadātāja noteikto, ir 27 eiro, pielīdzinot to mēneša braukšanas biļetes dārgākajai maksai.

Kādi ir saistītie normatīvie akti? 2017. gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr. 38 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmums Nr.519 "Par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos".