Projekta nosaukums,

iesniedzējs

Projekta mērķis

Projekta īstenošanas laiks,

projekta budžets (eiro)

Projektā veiktās aktivitātes

"Latvijas Sarkanā krusta sabiedrības integrācijas klubiņš Sociālajā centrā "Kauguri""

Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" 

Palīdzēt Jūrmalas pilsētas sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām (personām ar funkcionāliem traucējumiem, bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, mazākumtautībām, nepilsoņiem u.c.) iesaistīties sabiedrības integrācijas procesa aktivitātēs

01.08.2016.–31.07.2017.

6230.00 

(tai skaitā pašu finansējums 623.00

un JPD līdzfinansējums 5607.00)

Tiek nodrošināta motivācijas programmas, sociālā rehabilitācijas plāna izstrāde. Norisinās šūšanas prasmju apgūšana - veids, kā veicināt sociālo atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā, un veicinot sabiedrības saliedēšanos, kā arī tikšanās cikls „Latviešu nacionālā virtuve, galda kultūra un etiķete”, kā nacionālās identitātes un piederības kultūrtelpai veicināšana.

"Ar ticību pa dzīvi ejam"

Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" 

Ar dažādām radošām aktivitātēm uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar redzes problēmām, mazināt šo cilvēku sociālo atstumtību, iesaistot tos sabiedrības dzīvē, atbilstoši viņu spējām un interesēm.

29.06.2016.–23.12.2016.

2523.00

 (tai skaitā pašu finansējums 253.00

un JPD līdzfinansējums 2270.00)

Projekta ietvaros iedzīvotāji ar redzes traucējumiem nodarbojās ar gleznošanu, rotaslietu darināšanu un dažādu mākslas darbu veidošanu papjē mašē tehnikā, kā arī devās pieredzes apmaiņas izbraukumos uz Balviem un Jelgavu. Pateicoties šiem pasākumiem, projekta dalībnieki guva iespēju radoši izpausties, apzināties spējas un talantus, atrast domubiedrus un drošāk justies sabiedrībā.

"Otrā Adventa koncerts"

Nodibinājums "Jūrmalas mūzikas vidusskolas Atbalsta fonds"

 

Veicināt sabiedrības socializāciju un integrāciju, rosinot pozitīvu emocionālo pārdzīvojumu jaunā kultūrvidē.

01.12.2016.–04.12.2016.

1705.00 (tai skaitā pašu finansējums 183.00 un JPD līdzfinansējums 1522.00)

Svētku koncerts Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē 4.decembrī

"Liekot kopā rokas, kājas - komandā mums labi klājas"

Nodibinājums "Fonds "Pasaku nams bērniem""

 

Izmantojot lielformāta spēles un rotaļas, piedāvāt iespēju uz līdzcilvēku paraudzīties nevis kā uz konkurentu, bet sadarbības partneri kopējam mērķim, veicināt veselīgu un emocionāli aktīvu dzīvesveidu sociālās atstumtības riskam pakļautām bērnu un jauniešu grupām, lai uzlabotu viņu vispārējās dzīves kvalitāti, mazinātu sociālo atstumtību un vecinātu sociālo integrāciju.

 

23.05.2016.–20.11.2016.

11750.00

 (tai skaitā pašu finansējums 4750.00

un JPD līdzfinansējums 7000.00)

Jūrmalas pilsētas 3.-4. un 5.-6. klašu skolēni tika iesaistīti projekta aktivitātēs, kurās ar dažādām lielformāta spēlēm, darba lapām, dziesmām un rotaļām, tika sniegtas zināšanas un iemaņas dažādām savstarpējām komunikācijas prasmēm, integrējot sociālās atstumtības riskam pakļautās bērnu un jauniešu grupas un mazinot to sociālo atstumtību un uzlabotu viņu vispārējās dzīves kvalitāti.

"Kopā drošāk"

Biedrība "Mātes un bērna māja"

 

Projekta īstenošanas mērķis ir bērnu nama bērnu veiksmīga integrācija sabiedrībā, uzsākot patstāvīgo dzīvi.

16.05.2016.–16.03.2017.

3200.00 

(tai skaitā pašu finansējums 320.00

un JPD līdzfinansējums 2880.00)

Ar mentoru – bijušo bērnu nama audzēkņu palīdzību tika organizētas dažādas aktivitātes –izbraucieni, karjeras dienas, Seminārs par jauniešu patstāvību un lēmumu pieņemšanu, diskusija par atkarības vielu ietekmi uz mūsu veselību un turpmāko dzīvi, radošā darbnīca, pārgājiens – jauniešu motivēšanai un integrēšanai sabiedrībā, ar piemēriem sniedzot atbalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai.

„Dzirdīgo un nedzirdīgo jūrmalnieku savstarpējā integrācija, apgūstot latviešu tradicionālo amatu prasmes”

Biedrība "Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība" 

Projekta īstenošanas mērķis ir turpināt dzirdīgo un nedzirdīgo jūrmalas iedzīvotāju aktīvu savstarpējo sadarbību kā pamata bāzi izmantojot mūžizglītības nodarbības Jūrmalas pilsētas muzejā. Tāpat projekta mērķis ir ne tikai iemācīt jaunas lietišķās mākslas prasmes, jaunus amatus, bet arī plašāk iepazīstināt ar latviešu tautas tradīcijām.

06.07.2016.–29.01.2017.

6950.00

(tai skaitā:

pašu finansējums 695.00 un JPD līdzfinansējums 6255.00)

Īstenojot projektu tika veicināta latviešu tradicionālā kultūras mantojuma vērtību apzināšana, latviešu tradicionālo amatniecības prasmju apguve, piemēram, aušana rāmī, dažādu praktisku priekšmetu (piem. grāmatu vāki) izgatavošana, plecu lakatu darināšana, rotas aušanas tehnikā, pītas un austas jostas, latviešu rakstu apgūšana - etnogrāfiskā raksta zīmēšana, pamatprincipi raksta veidošanai. Tāpat, īstenojot projektu, dzirdīgajām un nedzirdīgajām personām bija iespēja mācīties savstarpēji komunicēt un integrēties. No 5.01.16. – 29.01.16. Jūrmalas pilsētas muzejā var apskatīt izstādi “Pinam stāstus Jūrmalai”, kuras eksponāti ir tapuši pašvaldības līdzfinansētā projekta ietvaros.

„E-prasmju apguve sociālās iekļaušanās veicināšanai vecumā 50+”

Nodibinājums „Fonds-Jūrmala cilvēkam”

 

Projekta mērķis ir sekmēt e-prasmju apguvi cienīgai, pilnvērtīgai un aktīvai nodarbinātībai vecumā no 50 gadiem, kā arī senioru atstumtības, nevajadzības un nepilnvērtības sajūtas mazināšanai, pieejamo iespēju pilnvērtīga izmantošanai.

16.05.2016.–31.03.2017.

6700.00

(tai skaitā: pašu finansējums 670.00

un JPD līdzfinansējums 6030,00)

Projekta ietvaros tiek sniegta palīdzība Jūrmalas  iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem gan grupas nodarbību gan individuālo konsultāciju veidā. Nodarbības un konsultācijas tiek organizētas Dienas centra pensijas vecuma personām. Pateicoties projekta īstenošanai iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem tiek uzlabotas zināšanas un attīstītas prasmes jauno tehnoloģiju pielietošanā, iegūstot iespēju uzzināt jaunāko informāciju par aktualitātēm pašvaldībā,  izmantojot ikdienas dzīvē noderīgas moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, samazinot dažādās institūcijās pavadīto laiku, kā arī nodrošinot sabiedrisko līdzdalību senioriem ar pārvietošanās grūtībām. Projekta rezultātā tiek uzlabota iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem konkurētspēja ar jaunākiem darba ņēmējiem, novēršot diskrimināciju darba tirgū. Tāpat projekta dalībnieki tiek apmācīti viedtālruņu lietošanai, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli.

„Kristīgo vērtību stiprināšana sabiedrības integrācijas ietvaros”

Draudze "Dubultu ev.lut. draudze"

Projekta mērķis ir sludināt un skaidrot kristīgās vērtība sniedzot cilvēkiem garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu, kā arī saliedēt bērnus, kuri nāk no dažādiem sociālajiem slāņiem.

01.06.2016.–19.12.2016.

4980.00

(tai skaitā: pašu finansējums 498.00

un JPD līdzfinansējums 4482.00)

Projekta ietvaros organizētajās radošajās darbnīcās piedalījās 23 bērni no Dubultu un Bulduru draudzēm, 23 bērni no sociālā riska grupām. Bērni apguva dažādas mākslas tehnikas – marmorēšanu, gleznošanu, keramiku, kā arī tika iesaistīti integrējošās aktivitātēs.

Tika sagatavots noslēguma pasākums baznīcā.