Normatīvie akti, kas nosaka projektu līdzfinansēšanas kārtību; kontakti.

Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam otrajā kārtā ir 7000,00 eiro.

 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējs projektu var īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektu prioritātes:

  • iekļaujošie pasākumi sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām,
  • nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā,
  • Jūrmalā dzīvojošo dažādu tautību multikulturālo, saliedētības, vienojošo pasākumu organizēšana.

 

Kontaktpersona – Darja Kulagina; e-pasts darja.kulagina@jurmala.lv, tālr. 67806419.

 

Kontakti

Sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja: Darja Kulagina
tālrunis: 67806419
e-pasts: Darja.Kulagina@jurmala.lv
Sabiedrības integrācijas nodaļas projektu koordinatore Elīna Šeršena
tālrunis: 67731953
e-pasts: Elina.Sersena@jurmala.lv

 

Dokumenti