2015. gadā tika īstenoti 11 projekti, apgūstot 48 777,94 eiro, no tiem pašvaldības līdzfinansējums 41 764,14 eiro.

 

Projekta nosaukums. Projekta iesniedzējs

 

Projekta mērķis

Projekta īstenošanas laiks. Projekta budžets, euro

Projektā veiktās aktivitātes

“Latvijas Sarkanā krusta sabiedrības integrācijas klubiņš Sociālajā mājā “Kauguri””.

Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”

Palīdzēt Jūrmalas pilsētas sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām iesaistīties sabiedrības integrācijas procesa aktivitātēs.

01.04.2015-
30.12.2015

7657.20

(tai skaitā pašu finansējums 777.00 un JPD līdzfinansējums 6880.20)

1) Motivācijas programma (sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas);

2) šūšanas prasmju nodarbības;

3) latviešu nacionālās virtuves, galda kultūras un etiķetes nodarbības.

“Mūzika īpašiem bērniem”.

Biedrība ““Mūsu pērlītes” Jūrmalas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

 

Ar mūzikas terapijas palīdzību atraisīt bērnos prieku, uzlabot dzīves kvalitāti bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

02.03.2015-
30.06.2015

1111.11

(tai skaitā pašu finansējums 111.11 un JPD līdzfinansējums 1000.00)

Mūzikas terapijas nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pieredzējušas mūzikas nodarbību pasniedzējas vadībā.

“Jūrmalas iedzīvotāju ar dzirdes traucējumiem un dzirdīgo jūrmalnieku konsolidācija, izmantojot kopēju apmācību EKO rokdarbu programmā”.

Biedrība “Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība”

Turpināt jūrmalnieku ar dzirdes traucējumiem un dzirdīgo jūrmalas iedzīvotāju aktīvu savstarpējo konsolidāciju un sadarbību, kā pamatbāzi izmantojot mūžizglītības nodarbības.

05.05.2015-
31.12.2015

6666.67

(tai skaitā pašu finansējums 666.67 un JPD līdzfinansējums 6000.00)

1) EKO rokdarbu darbnīcas– adīšanas, tamborēšanas un dažādu sadzīves priekšmetu izgatavošanas nodarbības no otrreiz lietojamiem materiāliem;

2) ekskursija uz Ventspils pilsētu;

3) lietišķās mākslas izstāde “PaSaules pēdām”.

“Inovatīvi pasākumi cittautiešu integrācijai sabiedrībā”

Nodibinājums “Fonds-Jūrmala cilvēkam”

 

Veicināt cittautības iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos darba tirgū un piederības izjūtu Latvijai.

01.03.2015-
31.12.2015

7366.66

(tai skaitā pašu finansējums 736.66 un JPD līdzfinansējums 6630.00)

1) Individuālās karjeras konsultācijas;

2) praktiskā atbalsta sniegšana;

3) informatīvie palīdzības semināri.

“Lieldienu olu apgleznošanas meistarklases Horvātijas Lieldienu tradīcijās”

Biedrība “Latvijas un Balkānu reģiona valstu ekonomisko un kultūras attiecību attīstības biedrība “BALKĀNU ZIEDS””

 

Iepazīstināt atstumtības riskam pakļauto Jūrmalas iedzīvotāju grupu pārstāvjus ar citu tautu tradīcijām un kultūras vērtībām, demonstrējot atšķirīgo no latviskām tradīcijām.

30.03.2015-
05.04.2015

3863.83

(tai skaitā pašu finansējums 663.83 un JPD līdzfinansējums 3200.00)

1) Meistarklases Lieldienu olu apgleznošanas tehnikas apgūšanai;

2) lieldienu svinīgs pasākums ar olu apgleznošanas darbnīcām;

3) lieldienu gadatirgus.

“Kopā būt”

Biedrība “Jūrmalas Pensionāru biedrība”

 

Sabiedrības sociālā saliedēšana, senioru sociālās atstumtības samazināšana, savstarpējās cieņas paaugstināšana starp paaudzēm un dažādām tautībām.

31.03.2015-
28.12.2015

2944.22

(tai skaitā pašu finansējums 295.00 un JPD līdzfinansējums 2649.22)

1) Lieldienu pasākums ar tradicionālām Lieldienu rotaļām, muzikāliem un deju pārsteigumiem.

2) Ziemassvētku pasākums ar plašu muzikālo programmu.

“Deja vieno!”

Biedrība “Bērnu baleta kultūras biedrība “Arabeska””

 

Sniegt sabiedrībai informāciju par dažādu valstu, dažādu kultūru īpatnībām, specifiku caur dejas elementiem.

25.06.2015-
27.06.2015

7783.87

(tai skaitā pašu finansējums 798.36 un JPD līdzfinansējums 6985.51)

1) Dažādu valsts, tautību un tradīciju pārstāvēto deju kolektīvu svinīgs gājiens ar priekšnesumiem;

2) deju festivāls.

“Romu kultūras tradīciju dzīles”

Biedrība “Veselības un sociālais serviss - Artemīda”

 

Veicināt romu vēlēšanos saglabāt un attīstīt savu etnisko un kultūras identitāti, veicināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju interesi un aktīvu iesaisti integratīvā romu tradīciju pasākumā.

18.05.2015-
01.10.2015

1169.67

(tai skaitā pašu finansējums 131.67 un JPD līdzfinansējums 1038.00)

1) Ģitārspēles apguves nodarbības;

2) taustiņinstrumentu spēles apguves nodarbības;

3) jaunizveidotā ansambļa koncerts;

4) lekcija Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem par romu kultūru, tradīcijām, vēsturi.

“Drošības ābece Jūrmalas bērniem”

Nodibinājums “Fonds “Pasaku nams bērniem””

 

Veicināt bērnu informētību par drošu uzvedību savās mājās un apkārtējā vidē, izmantojot bērniem saprotamus komunikācijas līdzekļus –rotaļas, spēles, dziesmas un darba lapas.

16.04.2015-
31.08.2015

8650.00

(tai skaitā pašu finansējums 2650,00 un JPD līdzfinansējums 6000.00)

Pasākumi bērniem Jūrmalas izglītojošās iestādēs ar dažādām lielformāta spēlēm, darba lapām, dziesmām un rotaļām.

“Integrācijas darbnīca: Līdzcilvēks”

Biedrība “Laimes sajūtu biedrība”

 

Veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā veicot darbu ar līdzcilvēkiem.

14.04.2015-
17.08.2015

888.89

(tai skaitā pašu finansējums 88.89 un JPD līdzfinansējums 800.00)

1) Seminārs “Mana dzīve ar šizofrēniju”;

2) seminārs “Vecums kopā ar demenci”;

3) seminārs “Esmu piedzimis – mīli mani”;

4)Seminārs “Tas tur ir galīgi traks”.

“Kino mājas pagalmā”

Biedrība “Mac Organizācija”

 

Konsolidēt daudzstāvu māju iedzīvotājus viņu pagalmā un integrējot mazākumtautību pārstāvjus sabiedrībā, izklaidējot, rādot latviešu filmu uz lielā ekrāna brīvā dabā.

14.04.2015-
17.08.2015

675.82

(tai skaitā pašu finansējums 94.61 un JPD līdzfinansējums 581.21)

Brīvdabas kinoseanss, filma -“Sapņu komanda 1935”.