Jūrmalas pilsētas domes sēdē 23. aprīlī tika apstiprināts Jūrmalas pilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020.–2026. gadam. Tas nosaka attīstības mērķus, prioritātes, uzdevumus un turpmāko rīcības plānu sporta un aktīvās atpūtas nozares attīstībai Jūrmalas pilsētā.

image
Attēla autors: Emīls Kāls

Plānā ir izvērtēta esošā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra, pasākumi, pašvaldības atbalsts, raksturoti pilsētas prioritārie sporta veidi – volejbols, pludmales volejbols, futbols, basketbols, handbols un vieglatlētikas skriešanas un lēkšanas disciplīnas, kā arī apskatīti citi ar sportu saistīti aspekti.

 

Noteikti trīs prioritārie attīstības virzieni:

  1. bērnu un jauniešu fiziskā sagatavotība, attīstot sporta infrastruktūru izglītības iestādēs Jūrmalas prioritārajos sporta veidos un nodrošinot daudzveidīgas sporta norises aktīva un veselīga dzīvesveida īstenošanā;
  2. augsti sasniegumi un konkurētspēja Jūrmalai prioritārajos sporta veidos;
  3. sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumi jūrmalniekiem, veicinot pasākumu daudzveidību, kā arī palielinot iedzīvotāju ar invaliditāti interesi un līdzdalību veselīga un aktīva dzīvesveida īstenošanā.

 

2020.gada 23.aprīļa
lēmums Nr.406
Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026.gadam apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020.–2026.gadam