Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakopšanā, Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošinās iespēju bez maksas nodot savāktās, nobirušās lapas. Pieteikšana – sākot no 19.oktobra.

image

Lapu izvešana iepriekš jāpiesaka no 19. oktobra līdz 9. novembrim, rakstot uz e-pasta adresi: ralda.berzina@jurmala.lv, einars.bucs@jurmala.lv,  ieva.murniece@jurmala.lv vai ieva.gulbe@jurmala.lv. Piesakot jānorāda sava adrese, tālruņa numurs un lapu maisu skaits.

 

Tālruņi informācijai: 67093930, 67093985, 67093968, 67093877.

 

Maisu izvietošana ārpus sava īpašuma teritorijas, ielu malās pirms pieteikuma apstiprināšanas nav atļauta!

 

Savāktās lapas jāieliek atkritumu maisos, tie rūpīgi jāaizsien. Maisus nedrīkst pārpildīt, lai paceļot tie nesaplīstu.

 

Šogad tiks nodrošināta arī papildu iespēja – savākto lapu maisus iedzīvotāji paši varēs nogādāt un bez maksas nodot SIA “Clean R” Jūrmalas Klientu apkalpošanas centra pieņemšanas vietā Fabrikas ielā 11 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Šāda iespēja būs tikai akcijas laikā – no 19. oktobra līdz 16. novembrim. Atvedot savāktās lapas, nodošana jāpiesaka klientu apkalpošanas centrā. Patvaļīga jebkādu atkritumu atstāšana nav atļauta!

 

Aicinām Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus sakopt savus īpašumus un tiem piegulošās teritorijas!