25.februārī Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu organizēja projekta LUCIA (“Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē|”) informatīvo un koprades semināru.

 

Projekta LUCIA īstenošanas pamatā ir ideja par atbalstu pašvaldībām enerģijas ekonomiskā un videi draudzīgā izmantošanā, nodrošinot vietējās pārvaldes iestādes ar izanalizētu un mūsdienīgu zināšanu kopumu energoefektīvu pilsētu apgaismojuma sistēmu izveidē un attīstībā, ņemot vērā tādus faktorus kā dabas vide, pilsētvide, tehnoloģiskais konteksts, ekonomiskā lietderība un iedzīvotāju attieksme.

 

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja Ieva Smildziņa seminārā prezentēja Jūrmalas pilsētas domes pilotteritorijas praksi Jomas ielas attīstībā, informējot par iedzīvotāju iesaisti un pirmajiem sasniegtajiem rezultātiem. SIA "Grupa 93" pārstāve L.Ozoliņa prezentēja “Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību esošo publiskās ārtelpas apgaismojuma plānu izvērtējumu un vadlīnijas viedā apgaismojuma ieviešanai” ieskicējot sasniegtos rezultātus – triju pašvaldību: Rīgas, Mārupes, Salaspils ārtelpu apgaismojuma pārvaldību un tehniskos risinājumus, kas paveikts un kas tiek plānots apgaismojuma jomā.

 

 

SIA "Smartgreen" pārstāvis J.Brizga prezentēja “Pārskatu par pilsētu apgaismojuma integrēšanu pilsētplānošanā un zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu RPR pašvaldībās”, sniedzot informāciju par trīs pašvaldību – Rīgas, Mārupes un Jūrmalas galvenajiem priekšnoteikumiem un faktoriem veiksmīgai pilsētu apgaismojuma integrēšanai pilsētplānošanā un prezentējot rekomendācijas.

 

Nelielā paneļdiskusijā, kas notika starp L.Ozoliņu, J.Brizgu un I.Smildziņu tika diskutēts par vajadzībām publiskās ārtelpas apgaismošanai pašvaldībās un risinājumiem pilsētplānošanā.

 

Kopumā sanāksmē piedalījās 25 pārstāvji, pārstāvot publisko sektoru – pašvaldības, kā arī tehnisko sektoru – SIA "Jūrmalas gaisma" un SIA "Rīgas gaisma"

.

Projekta ietvaros Jūrmalas pilsēta dome plāno atjaunot Jomas ielas apgaismojumu 1110 metru garumā, nomainot 109 gaismekļus pret energoefektīviem gaismekļiem.