Jūrmalas pilsētas seniori turpmāk varēs saņemt veselības aprūpes pabalstu divreiz lielākā apmērā – pašvaldība to ir palielinājusi no 50 uz 100 eiro.

image

Veselības aprūpes pabalsts paredzēts, lai sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupai – senioriem – palīdzētu segt  izdevumus par veselības aprūpi: pacienta iemaksām, līdzmaksājumiem, zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentiem un medicīnas precēm, tostarp optiku, un citiem izdevumiem veselības uzturēšanai.

 

Pašvaldības apmaksātu veselības aprūpes pabalstu var saņemt visi Jūrmalā deklarētie seniori, kuri saņem valsts vecuma pensiju un izdienas pensiju. To piešķir vienu reizi kalendārajā gadā atbilstoši iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, nepārsniedzot pašvaldības noteikto veselības aprūpes pabalsta apjomu – 100 eiro.

 

Pabalstu 100 eiro apmērā varēs saņemt no 2020. gada 12. februāra, stājoties spēkā grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”.

 

Ja par izdevumiem 2020. gadā jau ir saņemts pabalsts 50 eiro apmērā, var atkārtoti iesniegt samaksu apliecinošos dokumentus par pārējiem maksājumiem, lai gada laikā veselības pabalsta kopējais apmērs būtu 100 eiro.

 

Jūrmalas pilsētā dzīvo vairāk nekā 12 000 pensijas vecuma cilvēku, un pašvaldības budžetā veselības aprūpes pabalstam 2020. gadam ir plānoti 870 tūkstoši eiro. Veselības aprūpes pabalstu senioriem Jūrmalas pilsētas pašvaldība piešķir kopš 2017. gada. 2019. gadā to saņēmuši 8365 seniori kopumā  416 586 eiro apjomā. 

 

Pensijas vecuma iedzīvotājiem Jūrmalā pašvaldība nodrošina arī citas priekšrocības, piemēram, veselību veicinošu pakalpojumu kompleksu. Tas ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums ar mērķi uzlabot senioru dzīves kvalitāti un sekmēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu arī novecojot. Pakalpojumu kompleksā ietilpst bezmaksas nodarbības ergoterapeita un fizioterapeita vadībā, uztura speciālista un psihologa konsultācijas, nodarbības peldbaseinā un trenažieru zālē, relaksācijas aktivitātes un nūjošanas nodarbības.