Izsludina līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa otro kārtu
Publicēts: otrdiena, 12.marts, 2019
Kategorija: Sabiedrība

Jūrmalas pašvaldība aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai projektu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošanai, sabiedrības integrācijas pasākumu un sabiedrības izglītošanas pasākumu vides aizsardzības sekmēšanas īstenošanai.

image

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš:

 • veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu  īstenošanai – 15.aprīlis,
 • sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai – 15.aprīlis,
 • sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai – 30.aprīlis.

 

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta - Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

 

Veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu  īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam otrajā kārtā ir 4548,25 eiro.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējs projektu var īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektu prioritātes:

 • pasākumi traumatisma un vides risku ietekmes mazināšanai dažādās mērķgrupās;
 • pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos;
 • pasākumi atkarību ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes pret pārmērīgu  jauno tehnoloģiju lietošanu dažādās mērķgrupās;
 • pasākumi mutes dobuma un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās.

Kontaktpersona – Ieva Januša; e-pasts ieva.janusa@jurmala.lv, tālr. 67767316.

 

Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam otrajā kārtā ir 7000 eiro.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējs projektu var īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektu prioritātes:

 • Pilsoniskā sabiedrība un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu integrācija. Galvenais virziens šajā prioritātē ir pilsoniskās līdzdalības attīstīšana, piedalīšanās sabiedrībai aktuālo jautājumu risināšanai un sociāli atstumto grupu iekļaušanas sabiedrībā.
 • Nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā.
 • Iedzīvotāju kopienu saliedētības vienojošo pasākumu organizēšana.

Kontaktpersona – Darja Kulagina; e-pasts darja.kulagina@jurmala.lv, tālr. 67806419.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina iniciatīvas projektu konkursa otro atlases kārtu kategorijā “Sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai” un aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vides izglītības aktivitāšu organizēšanai.

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk par 2000 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš2019.gada 30.aprīlis.

Projektu īstenošanas laika periods saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumu Nr.54 ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, tomēr, ņemot vērā Zilā karoga programmas īstenošanai nepieciešamo pasākumu specifiku, rekomendējam plānot aktivitātes līdz 2019.gada 17.novembrim.

 

Projektu kategorijas “Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai” prioritātes:

 • Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzību;
 • Sekmēt pilsētas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
 • Veicināt sabiedrības atbildīgu uzvedību vides saglabāšanā.

Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, tālr. 67511487, 67511488.

 

Informācija par iniciatīvas projektu konkursiem un projekta pieteikuma veidlapas pieejamas šeit.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2019
PILSĒTAS KARTE