Jūrmalas pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu projektu īstenošanai.  

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 30.jūlijs.

 

Projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

 

Pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektiem trešajā kārtā – 4768 eiro.

 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējs projektu var īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektu prioritātes:

  1. inovatīvi pasākumi veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un garīgās veselības veicināšanai;
  2. pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos;
  3. pasākumi atkarības vielu ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes smēķēšanas izplatības, pārmērīga alkohola lietošanas un narkotisko un toksisko vielu lietošanas samazināšanai;
  4. pasākumi mutes un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās.

 

Kontaktpersona – Raimonda Dakša; e-pasts raimonda.daksa@jurmala.lv, tālr. 67767347

Papildus informācija ir pieejama sadaļā “Atbalsts projektu īstenošanai