Iedzīvotāju drošībai no 17. janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldība noteikusi paaugstinātas ledus bīstamības periodu, atsevišķās vietās noteikts aizliegums atrasties uz ūdenstilpju ledus.

image
Attēla autors: Ivars Ķezbers

Noteikts aizliegums atrasties uz iekšzemes publisko ūdeņu un Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai piegulošo piekrastes ūdeņu ledus šādās vietās:

  • Lielupē – 700 metrus no upes ietekas Rīgas jūras līcī;
  • Lielupē un Buļļupē – 200 metru rādiusā no Buļļupes ietekas Lielupē;
  • Lielupē – 50 metru attālumā no dzelzceļa tilta un tilta pār Lielupi (Pērkona iela–autoceļš A10);
  • Lielupē un Varkaļu kanālā – 200 metru rādiusā no Varkaļu kanāla ietekas Lielupē un Varkaļu kanālā 50 metru attālumā no autoceļa A10 tilta virzienā uz Babītes ezeru;
  • Lielupē – 100 metru rādiusā no kuģu piestātnes Majoros Rīgas ielas galā un 100 metru rādiusā no Slocenes upes ietekas Lielupē.

 

Jūrmalas pašvaldības policijas glābšanas dienests atgādina, ka ledus nav pietiekami biezs un izturīgs, it īpaši upēs, kur ir tekošs ūdens, un aicina būt piesardzīgiem, atrodoties uz ūdenstilpju ledus arī tajās vietās, kur tas nav aizliegts. Jūras līča pludmalē trīs glābšanas stacijās – Kauguros, Majoros un Bulduros – ziemas sezonā gaišajā diennakts laikā dežurē glābšanas dienests, tāpat pašvaldības policijas speciālisti patrulē pludmalē.

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.4 pantu par aizlieguma atrasties uz ūdenstilpes ledus pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 70 eiro. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, var uzlikt naudas sodu no 15 līdz 100 eiro apmērā.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija papildus atgādina, ka arī ziemas sezonā peldvietās aizliegts ievest dzīvniekus. Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi nosaka, ka par dzīvnieku ievešanu ezeru, upju un jūras līča pludmales teritorijās gan pašvaldības policijas darbinieki, gan arī pludmales glābēji ir tiesīgi sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu. Par šādu pārkāpumu Administratīvā komisija var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 15 eiro.