Sākoties adventes laikam un gatavojoties Ziemassvētkiem, tiek rotātas gan telpas, gan pagalmi, ēkas, logi un balkoni.

image

Pilsētas dome aicina jūrmalniekus – pilsētas uzņēmējus, iestādes un ēku īpašniekus – piedalīties svētku noskaņas radīšanā. Arī šogad Jūrmalas pilsētas pašvaldība rīko konkursu par skaistāko Ziemassvētku noformējumu, lai par prieku sev pašiem un pilsētas viesiem kopīgi veidotu vizuāli pievilcīgu pilsētvidi Ziemassvētku noskaņās.

 

Šāgada jaunums konkursā – atsevišķi tiks vērtēts skatlogu un priekšlaukumu noformējums Jomas ielā, kas ir jūrmalnieku un pilsētas viesu iecienīta pastaigu vieta. Ierosinājums uzņēmējiem, kuriem biroji, kafejnīcas un veikali atrodas Jomas ielā: varbūt var vienoties ar kaimiņiem un kopīgi veidot noformējumu vienotā stilā, izmantojot līdzīgus noformējuma elementus?

 

Kopumā svētku noformējums šogad tiks vērtēts četrās grupās: privātmāju un daudzdzīvokļu namu fasādes un to pagalmi; skolas un pirmsskolas izglītības iestādes; sabiedrisko ēku, viesnīcu, biroju fasādes, skatlogi un laukumi; Jomas ielas skatlogi un priekšlaukumi.

 

Konkursa komisija vērtēs noformējuma atbilstību Ziemassvētku tematikai un noskaņai; noformējuma idejas oriģinalitāti un kompozīciju, lietoto materiālu saskaņu; tīrību un kārtību objektā un tam piegulošajā teritorijā.

 

Pieteikumi konkursam tiks gaidīti no 4. līdz 13. decembrim. Tie jāiesniedz rakstveidā ar norādi “Konkursam “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”” Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros Jomas ielā 1/5, Edinburgas prospektā 75, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 30 vai arī elektroniski jānosūta uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv.

 

Iesniedzot pieteikumu, jānorāda pieteiktā objekta adrese un nosaukums, kā arī īss pamatojums, kāpēc objekts pieteikts konkursā. Papildu informāciju par konkursa norisi var uzzināt, zvanot uz Jūrmalas pilsētas domi pa tālruni: 67752458, 26543907.

 

Konkursa uzvarētāji saņems pilsētas domes balvas un Atzinības rakstus. Par apbalvošanas pasākuma laiku informēsim turpmāk.