Iepriekšējos gados SIA “Jūrmalas siltums” ir veikusi vairākus būtiskus pasākumus, lai paaugstinātu iekārtu efektivitāti un ilgtspēju. 

image

Veiksmīgi īstenota pakāpeniska pāreja no gāzes uz šķeldas kurināmo, Kauguros izbūvējot jaunu un mūsdienīgu siltuma ģenerācijas staciju. Nepieciešamība pēc jaunas, no dabasgāzes neatkarīgas siltuma ražotnes tika secināta jau 2012.–2013. gadā, kad tika veikti pirmie tehniski ekonomiskie aprēķini, – tie nepārprotami norādīja uz nepieciešamību samazināt uzņēmuma atkarību no fosiliem energoresursiem.

 

SIA “Jūrmalas siltums” absolūti lielākā ienākumu daļa tika novirzīta kurināmā iegādei, tādēļ nebija nekādu iespēju veikt akūti nepieciešamos remontdarbus, nemaz nerunājot par investīcijām uzņēmuma attīstībā un konkurētspējas paaugstināšanā.

 

Domājams, reti kurš atceras, ka siltumenerģijas tarifs augsto dabasgāzes cenu dēļ bija sasniedzis astronomisku līmeni – 75–80 eiro par megavatstundu. Jāatzīst, ka jūrmalniekiem tas bija smags maksājumu slogs, tādēļ tika meklēti risinājumi, lai situāciju uzlabotu. Secinājumi bija skaidri: nepieciešami būtiski rekonstrukcijas un kurināmā veidu diversifikācijas pasākumi, lai siltuma ražošana nebūtu atkarīga tikai no dabasgāzes, jo tika prognozēts vēl lielāks gāzes cenas pieaugums.

 

Risinājums – rekonstrukcija un modernizācija

Aprēķini nešaubīgi pārliecināja, ka risinājums ir jaunas, ar biomasu (šķeldu) kurināmas katlumājas celtniecība Kauguros un arī Dubultu rajonā, kā arī galvenās siltumapgādes sistēmas maģistrāles pilnīga rekonstrukcija.

 

Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu, 2013. gadā tika sākts siltumtīklu jaunbūves un rekonstrukcijas projekts, bet nedaudz vēlāk, 2014. gadā, tika sākts apjomīgs projekts – Kauguru rajona katlumājas ar biomasas kurināmo būvniecība. Šajā laikā siltumenerģijas tarifs bija nostabilizējies 67–69 EUR/MWh, un aprēķini rādīja – veicot pilnu rekonstrukcijas programmu, siltumenerģijas tarifu būtu iespējams samazināt par 10–12%, un tas samazinātos līdz 58–60 eiro par megavatstundu.

 

Ar Jūrmalas pašvaldības līdzdalību 2015. gada jūnijā tika sākta un jau 2016. gada maijā pabeigta jaunas šķeldas katlumājas izbūve Kauguros, tās nominālā jauda ir 12 megavatu. Uzņēmuma modernizācijas un augsti efektīvu tehnoloģiju izmantošanas process bija sācies, un to pozitīvais efekts ir jūtams jau tagad.

 

Šajā sezonā – nemainīgi stabils tarifs

SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs, sākoties šāgada apkures sezonai, ir 54,14 EUR/MWh (bez PVN). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs ir saglabājies nemainīgs kopš šāgada aprīļa, un plānots, ka šādā apmērā tas saglabāsies visu 2017./2018. gada apkures sezonu neatkarīgi no iespējamā dabasgāzes cenas pieauguma.

 

SIA “Jūrmalas siltums” piedāvātā siltumenerģijas cena ir tajā pašā cenu grupā – 50–55 EUR/MWh – kā vairumam Latvijas lielo pilsētu: Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Rēzeknē. Zemāka siltumenerģijas cena ir tikai Rīgā, Valmierā un Daugavpilī, pārējās pilsētās un novados tā ir augstāka nekā Jūrmalā.

 

Tarifs samazinājies par 20 procentiem

Kopš 2012. gada ir notikušas būtiskas izmaiņas enerģētikas nozarē Latvijā – ir notikusi elektrības un gāzes tirgus liberalizācija, kad pakalpojumus var piegādāt vairāki pakalpojumu sniedzēji. Visu šo faktoru ietekmē SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs kopš 2012. gada ir samazinājies vairāk nekā par 20%, un tikai savlaicīgi pieņemta pašvaldības politika attiecībā uz turpmāko uzņēmuma attīstību ir devusi iespēju arī turpmāk plānot būtiskus un apjomīgus rekonstrukcijas un energoefektivitātes pasākumus. Patlaban apstiprināšanai ir iesniegti visaptveroši siltumtrašu rekonstrukcijas projekti Dubultos un Kauguros aptuveni astoņu kilometru garumā. Rezultātā samazināsies siltumtrašu avārijas remontdarbu apjomi un, protams, arī zudumi siltumapgādes sistēmā. Projektu kopējais finansējums sasniedz sešus miljonus eiro. Paredzams, ka turpmākajos divos gados SIA “Jūrmalas siltums” spēs realizēt arī šos plānus.

 

Patlaban jaunā Kauguru biomasas iekārta jau ir darbināta pilnu apkures sezonu, un SIA “Jūrmalas siltums” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2017. gada 29. septembrī ir iesniegusi apstiprināšanai jaunu siltumenerģijas tarifu, to varētu apstiprināt sešu līdz deviņu mēnešu laikā.

 

Tomēr jāpiebilst, ka jaunais siltumenerģijas tarifs tāpat kā agrāk būs atkarīgs no kurināmā izmaiņām un tādēļ būs pakļauts zināmām tā svārstībām. Taču, kamēr netiks apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs, jūrmalniekiem šajā apkures sezonā tiks saglabāts pašreizējais un nemainīgi stabilais siltumapgādes tarifs – 54,14 eiro par megavatstundu (bez PVN).