Pašvaldība aicina pieteikt projektus līdzfinansējuma saņemšanai un piedalīties informatīvā seminārā 11.jūnijā
Publicēts: trešdiena, 2.jūnijs, 2021
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina pieteikties biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai. Līdzfinansējums tiks piešķirts konkursa veidā. 11.jūnijā tiks rīkots informatīvs seminārs par pieteikumu sagatavošanu.

image

Attēlā: 2020. gadā ar pašvaldības atbalstu Bulduru Dārzkopības vidusskolas parkā izgatavoti jauni soliņi un atkritumu tvertnes,

nomainīts apgaismojums un pie parka kokiem izvietotas informatīvas plāksnītes ar to nosaukumiem.

Kā īstenot projektu?

 1. IDEJA – vērsieties biedrībā, nodibinājumā vai reliģiskā organizācijā!
 2. Seminārs par pieteikumu sagatavošanu – 2021.gada 11.jūnijā.
 3. Iepazīšanās ar nolikumu, konsultācijas ar projekta kontaktpersonu, pieteikuma sagatavošana un iesniegšana – līdz 2021.gada 28.jūnijam.
 4. Projektu vērtēšana, apstiprināšana domē un vienošanās noslēgšana – līdz 2021.gada 4.ceturksnim.
 5. IDEJAS īstenošana!

 

Informatīvais seminārs par pieteikumu sagatavošanu:

2021.gada 11.jūnijā plkst. 15.00 tiks organizēts informatīvs seminārs, kurā projektu iesniedzēji tiks iepazīstināti ar pieteikumu sagatavošanu. Plānots, ka seminārs norisināsies attālināti, informācija par pieteikšanos tiks publicēta pašvaldības mājaslapā.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar konkursa nozīmi, prioritātēm un iepriekšējo gadu pieredzi. Semināra dalībnieki varēs saņemt ieteikumus, kas jāņem vērā, izstrādājot pieteikumus konkursam.

Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 2021.gada 10.jūnijam (ieskaitot): https://forms.gle/fs8Yz5wvQVXyQaVg6

 

Par konkursu:

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm. Informācija par prioritātēm pieejama domes mājaslapā. Projektu īstenošanas periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. Projekti publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai var tikt īstenoti uz juridiskai vai fiziskai personai piederošas zemes, kā arī kopīpašniekiem piederošas zemes. Projekti nevar tikt īstenoti uz pašvaldībai piederošas zemes.

 

Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanas, tostarp atpūtas infrastruktūras atjaunošanas vai izveides PRIORITĀTES:

 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
 • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersonas – Ieva Šponberga: Ieva.Sponberga@jurmala.lv : tālr. 26399342; Anija Pluģe: Anija.Pluge@jurmala.lv

 

Pasākumu sabiebrības integrācijai PRIORITĀTES:

 • Iekļaujošie pasākumi sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
 • Nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā.
 • Jūrmalā dzīvojošo dažādu tautību multikulturālo, saliedētības, vienojošo pasākumu organizēšana.

Maksimālais pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 4726,00 eiro.

Kontaktpersona – Darja Kulagina: Darja.Kulagina@jurmala.lv , tālr. 67767347.

 

Pasākumu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai PRIORITĀTES:

 • Pasākumi traumatisma un vides risku ietekmes mazināšanai dažādās mērķgrupās.
 • Pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos.
 • Pasākumi atkarību ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes pret pārmērīgu  jauno tehnoloģiju lietošanu dažādās mērķgrupās.
 • Pasākumi mutes dobuma un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās.
 • Iedzīvotāju garīgās veselības stiprināšana.

Maksimālais pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 6945,00 eiro.

Kontaktpersona – Raimonda Dakša: Raimonda.Daksa@jurmala.lv, tālr.  67093929.

 

Konkursa nolikums un iesniedzamie dokumenti:

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25.novembra nolikums Nr.54

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums

 

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE