Jūrmalas pilsētas dome informē, ka epidemioloģiskās drošības nolūkā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai apmeklētāju apkalpošana no ceturtdienas, 8. oktobra, notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta vai attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.

Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centru tālruņi un e-pasta adreses:

  • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jomas ielā 1/5 – tālr. 67093816, 67093843, e-pasts:  dace.liepa@jurmala.lv;
  • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110 – tālr. 67738898, e-pasts: inguna.zena@jurmala.lv;
  • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 30 – tālr. 67751609, e-pasts: jana.lapteva@jurmala.lv.

 

Pie visiem Apmeklētāju apkalpošanas centriem ir izvietotas pasta kastītes, kur iedzīvotāji var ievietot iesniegumus, kas ir sagatavoti papīra formātā.

 

Labklājības pārvalde Talsu šosejā 31, 25. korpuss.

Apmeklētāju iepriekšējais pieraksts tiek veikts pa tālruņiem:

Sociālās palīdzības daļa – tālr. 67767347

Sociālā darba daļa – tālr. 67767140  

Sociālo pakalpojumu daļa – tālr. 67767372

Asistentu pakalpojumi – tālr. 67806419

Sociālās integrācijas nodaļa – tālr. 67767347

Pakalpojumi bērniem ar invaliditāti – tālr. 23116565

Apmeklētājus lūdzam ierasties sejas aizsargmaskās, līdzi ņemot savus rakstāmpiederumus.

 

Pilsētplānošanas nodaļa Edinburgas prospektā 75 

Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās plkst.14.00–18.00 un ceturtdienās plkst.9.00–12.00, iepriekš piesakoties pa tālruni vai e-pastā:

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis e-pasts

Vita Zvejniece

nodaļas vadītāja

 

27855015 (referentes tālrunis pierakstam)

anda.leisavniece@jurmala.lv

Dagnija Lielā

arhitekte

67754850

22004348

dagnija.liela@jurmala.lv

Indulis Rāts

arhitekts

67752380

29218128

indulis.rats@jurmala.lv

Edgars Šaripovs

arhitekta palīgs

65508716

 

edgars.saripovs@jurmala.lv

Inga Tramdaha

ainavu arhitekte

67752380

 

inga.tramdaha@jurmala.lv

Dace Briede

galvenā arhitekte

67751342

26513729

dace.briede@jurmala.lv

Rita Ansule

vecākā teritorijas plānotāja

 

29425622

rita.ansule@jurmala.lv

Ilze Karjuse

vecākā teritorijas plānotāja

67754071

25638713

ilze.karjuse@jurmala.lv

Daina Klauģe

teritorijas plānotāja

67753744

20272367

daina.klauge@jurmala.lv

Solvita Beitāne

teritorijas plānotāja

67751590

20271667

solvita.beitane@jurmala.lv

Aina Birina

vecākā būvinspektore

67752423

26528969

aina.birina@jurmala.lv

Andris Mednis

būvinspektors

 

26646292

andris.mednis@jurmala.lv

Nauris Kuprišs

būvinspektora palīgs

67147595

29269272

nauris.kupriss@jurmala.lv

Edmunds Paksis

būvinspektora palīgs

67147595

25754340

edmunds.paksis@jurmala.lv

Tatjana Gerenovska

būvinspektora palīdze

67147597

25719093

tatjana.gerenovska@jurmala.lv

Juris Upmalis

būvinspektors

67752158

25404059

juris.upmalis@jurmala.lv

Andrejs Šantars

būvinspektors

67753437

27862887

andrejs.santars@jurmala.lv

Una Gorodecka

būvinspektora palīdze

67147597

25704209

una.gorodecka@jurmala.lv

Anita Naudiša

kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste

 

29445709

anita.maija.naudisa@jurmala.lv

Gundars Ūķis

vecākais konsultants

 

29125789

gundars.ukis@jurmala.lv

Andrejs Morozovs

konsultants

67753458

25606332

andrejs.morozovs@jurmala.lv

Aija Ceriņa

arhīviste

67147593

 

aija.cerina@jurmala.lv

Anda Leišavniece

referente

 

27855015

anda.leisavniece@jurmala.lv

Ina Jansone

apmeklētāju apkalpošanas speciāliste

67147592

 

ina.jansone@jurmala.lv

Indulis Vīdušs

būvinspektors

67753458

 

indulis.viduss@jurmla.lv

Kristīne Graudiņa

pilsētas galvenā māksliniece

67752458

 

kristine.graudina@jurmala.lv

 

Izglītības pārvalde

Jautājumos par pirmsskolas izglītību (pirmsskolas rindas, dokumentu noformēšana u.c.) – tālr. 67511493

Izglītības pārvaldes vadītājs – tālr. 67511492

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja – tālr.67511498

 

Dzīvokļu nodaļa

Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos – tālr. 67093887

Dzīvokļu jautājumos – tālr. 67093951, 27892287

 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

Jautājumos par dokumentu iesniegšanu/saņemšanu – tālr. 28639787

Aizgādnības un aizgādības jautājumos – tālr. 67761731

Tiesvedības jautājumos – tālr. 67764573

Aizbildnības un mantiskajos jautājumos – tālr. 67762044

 

Dzimtsarakstu nodaļa

67752332, e-pasts dzimtsaraksti@jurmala.lv

 

SIA “Jūrmalas siltums”

Pārtraukta SIA “Jūrmalas siltums” klientu pieņemšana klātienē.

Lūgums jebkuru jautājumu gadījumā sūtīt e-pastu uz info@jurmalassiltums.lv vai zvanīt pa tālruni 67147141.

 

SIA "Jūrmalas ūdens"

Apmeklētāju pieņemšana iespēju robežās tiek organizēta pēc pieraksta vai attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pasta starpniecību:

lietvedības sekretāre: 67811362; info@jurmalasudens.lv

tehniskais direktors: 67811361; guntis.klive@jurmalasudens.lv

‌Abonentu daļas līgumu daļa: 67811370; ligumi@jurmalasudens.lv

‌Abonentu daļas norēķinu daļa: 67811364; abonenti@jurmalasudens.lv

Tehniskā daļa: 67811363; tehniskadala@jurmalasudens.lv

Projektu ieviešanas vienība: 67811384; project@jurmalasudens.lv

Meliorācijas sistēma: 67811383; melioracija@jurmalasudens.lv

Apmeklējot SIA “Jūrmalas ūdens” biroju klātienē, iedzīvotājiem jābūt sejas maskās un jāievēro divu metru fiziskā distance.

Uzņēmuma speciālisti apmeklētājus pieņem tikai pēc to reģistrēšanās Abonentu nodaļā 1. stāvā 1. kabinetā.