Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta trešo daļu, Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome paziņo

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta trešo daļu, Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2020. gada 20. oktobra sēdē tiks skatīts jautājums par šādu personu izslēgšanu no Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 2. reģistra sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai:

  • persona, dzimusi 1989. gada 11. jūnijā, reģistrēta pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 2. reģistrā ar Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016. gada 5. oktobra lēmumu;
  • persona, dzimusi 1949. gada 28. septembrī, reģistrēta pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 2. reģistrā ar Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2019. gada 26. februāra lēmumu.