Jūrmalas domes Administratīvā komisija informē, ka 2020.gada 4.aprīlī  pieņemtā likuma  “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid 19 izplatību”  5.pants nosaka, ka administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu lietā pieņem rakstveida procesā, pamatojoties uz lietā esošajiem dokumentiem.

Izskatot lietu rakstveida procesā, personām, kas piedalās administratīvā pārkāpuma procesā, ir nodrošināmas Latvijas APK kodeksā noteiktās prasības.

 

Informējam, ka pamatojoties uz iepriekš minēto, Administratīvā komisija pārtrauc lietu izskatīšanu klātienē un personai nav jāierodas uz 2020.gada 15.aprīļa Komisijas sēdi saskaņā ar iepriekš izsūtīto Uzaicinājumu.

 

 Uzaicinātās personas uz Administratīvās komisijas sēdi 2020.gada 15.aprīlī tiek aicinātas iesniegt rakstisku paskaidrojumu, kā arī pievienot foto fiksāciju vai citus apliecinošus dokumentus, no kuriem var secināt, ka pārkāpums ir novērsts.

 

Paskaidrojums iesniedzams līdz 2020.gada 14.aprīlim (ieskaitot): nosūtāms uz e-pasta adresi administrativa_komisija@jurmala.lv vai ievietojams Jūrmalas pilsētas domes pastkastē pie ieejas durvīm Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, vai nosūtams pa pastu.