Jūrmalas pilsētas dome organizē ​rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtu mutisko izsoli lucīšu murdu zvejas rīku limitiem pašpatēriņa zvejai un izsoli reņģu tīklu limitiem specializētai salaku zvejai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās.

image
  • Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada 9.decembrī plkst. 18.00 Jomas ielā 1/5 Jūrmalā organizē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtu mutisko izsoli diviem lucīšu murdu zvejas rīku limitiem pašpatēriņa zvejai 2020. gadā Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās.

Slēgtajā izsolē piedalās tikai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās fiziskās personas.

 

Dalībniekiem reģistrēšanās jāveic 2019. gada 9. decembrī plkst. 17.20–17.50 domē Jomas ielā 1/5 pie izsoles komisijas sekretāres.

         

  • Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada 10. decembrī plkst. 16.00 Jomas ielā 1/5 Jūrmalā  organizē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtu mutisko izsoli pieciem reņģu tīklu limitiem specializētai salaku zvejai no 1. decembra līdz 15. aprīlim komerciālajai zvejai 2020. gadā Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās.

Slēgtajā izsolē piedalās ārpus Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas deklarētās juridiskās personas (zvejnieku saimniecības).

Dalībniekiem reģistrēšanās jāveic 2019. gada 10. decembrī plkst. 15.20–15.50 domē Jomas ielā 1/5 pie izsoles komisijas sekretāres.

 

Katrā izsolē piedalās tās personas, kuras laika periodā no 2019. gada 6. septembra līdz 2019. gada 7. novembrim ir iesniegušas Jūrmalas pilsētas domē iesniegumus par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 2020. gadam un tajā atzīmējušas izsoles attiecīgo zvejas rīka limitu un minētas 2019. gada 21. novembra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr. 164 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020. gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

 

Ar izsoļu nolikumiem varat iepazīties sadaļā Rūpnieciskās zvejas limitu sadale.