No 1. maija tika sākta Jūrmalas iedzīvotāja kartes izsniegšana visiem Jūrmalas iedzīvotājiem, lai no 1. jūnija varētu izmantot Jūrmalas pilsētas pašvaldības piešķirtās atlaides – ar Jūrmalas iedzīvotāja karti sabiedriskajā transportā braukt bez maksas.

image

Kartes lietošana

Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteiktos atvieglojumus var izmantot visos pilsētas nozīmes autobusu maršrutos, izņemot 5. maršrutu “Bulduri–Ķemeri”, kuram ir ekspreša autobusa statuss ar samazinātu brauciena ilgumu.

 

Šobrīd Jūrmalas iedzīvotāja kartes ir saņēmuši jau 20 466 jūrmalnieki un veiksmīgi izmanto pilsētas nozīmes sabiedrisko transportu bez maksas, tādēļ aicinām arī pārējos iedzīvotājus iegūt Jūrmalas iedzīvotāja karti.

 

Atgādinām, ka atvieglojumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas autobusos jāveic autorizācija pie elektroniskā datu nolasītāja.

 

Kur pirmreizēji saņemt iedzīvotāja karti?

Jūrmalas iedzīvotāji, kuriem karte pirmreizēji pienākas bez maksas, to var saņemt Mellužos – Labklājības pārvaldē, Kauguros – Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā un blakus tam esošajā telpā un Ķemeros – Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

 

 • Jūrmalas iedzīvotāja kartes izsniegšana Kauguros, Raiņa ielā 110, blakus Apmeklētāju apkalpošanas centram Kauguros:
  pirmdiena–piektdiena 9.30–13.00 un 13.30–18.00
   
 • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110:
  pirmdiena       9.30– 13.00 un 13.30–19.00
  otrdiena          8.30 –13.00 un 13.30–17.00
  trešdiena        9.30– 13.00 un 13.30–19.00
  ceturtdiena     8.30 –13.00 un 13.30–17.00
  piektdiena       9.30– 13.00 un 13.30–16.00
   
 • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 30, un Labklājības pārvalde Mellužu prospektā 83:
  pirmdiena        8.30–13.00 un 13.30–18.00
  otrdiena–ceturtdiena   8.30–13.00 un 13.30–17.00
  piektdiena       8.30–13.00 un 13.30–16.00

 

Kam iedzīvotāja karte pienākas bez maksas?

Jūrmalnieka karte pirmreizēji tiek izsniegta bez maksas, ja persona ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai ja tai pieder nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā, kā arī ja izglītojamais iegūst izglītību Jūrmalas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs.

 

Lai pirmreizēji saņemtu Jūrmalas iedzīvotāja karti bez maksas, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un citi personas statusu apliecinoši dokumenti: derīga pensionāra apliecība, I vai II kategorijas invalīda apliecība, skolēniem, kuri nemācās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās vai dibinātās izglītības iestādēs, – izziņa no izglītības iestādes.

 

Kādos gadījumos par iedzīvotāja kartes izmantošanu noteikta samaksa?

Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kuri nav deklarēti vai tiem nepieder nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā, un izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas nav pašvaldības dibinātas, par kartes izgatavošanu noteikta maksa – 14,38 eiro. Šādā gadījumā karti var saņemt Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Majoros, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un skolēniem, kuri nemācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, – izziņu no izglītības iestādes.

 

Ja karti vēlas iegādāties par samaksu, tad Jūrmalas iedzīvotāja kartes saņemšanas maksa ir 28,86 eiro mēnesī, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un to var iegādāties uz periodu līdz gadam.

 

Ja karte nozaudēta, atkārtoti to izgatavo par maksu – 14,38 eiro; samazinātu maksu 3,50 eiro apmērā par kartes atkārtotu izgatavošanu maksā izglītojamie līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās, personas ar I, II, un III grupas invaliditāti, maznodrošinātas un trūcīgas personas, pensionāri un politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

 

Atkārtotai kartes izgatavošanai jāvēršas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Majoros. Pensionāriem jāņem līdzi derīga pensionāra apliecība, bet skolēniem, kuri nemācās Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, – izziņa no izglītības iestādes.  

 

Vairāk informāijas par Jūrmalas iedzīvotāja karti šeit.