Informācija par aktuālajiem pašvaldības iepirkumiem.

image

Uzstādīs koka laipas izejās uz jūru

SIA “Gartens” nodrošinās iepriekšējos gados izgatavoto koka laipu izvietošanu izejās uz jūru, bojāto koka laipu posmu remontu, koka laipu apsaimniekošanu, tai skaitā smilšu izlīdzināšanu vai līmeņošanu zem koka laipām pirms uzstādīšanas, t. i., līdz 15. maijam, un vasaras sezonas laikā, kā arī laipu demontāžu rudenī.

Nodrošinot laipu apsaimniekošanu, SIA veiks arī bojāto posmu remontdarbus, salauztos vai bojātos koka detaļu posmus nomainot pret jauniem, to izgatavošanai izmantojot I šķiras priedes koksni.

 

Pārbūvēs Jūrmalas Brīvdabas muzeja inženiertīklus

Tiek izvērtēti iepirkumu konkursā saņemtie pieteikumi Jūrmalas Brīvdabas muzeja inženiertīklu pārbūvei Tīklu ielā 1a. Darbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Jūrmalas gaisma” izstrādāto un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprināto būvprojektu “Jūrmalas Brīvdabas muzeja inženiertīklu renovācija Tīklu ielā 1a”. Darbi veicami ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas. Iepirkums tiek īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” rīcības “Atbalsts  zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” ietvaros.

 

Atjaunos sporta nama “Taurenītis” grīdu

SIA “Asfora” atjaunos sporta nama “Taurenītis” zāles grīdas segumu. Jauno, ārēji elastīgo sporta grīdas segumu veidos tvaika izolācijas plēve, amortizējošs kompozītu poliuretāna putu slānis, slodzi izlīdzinošas saplākšņa loksnes un sporta parkets ar ozola masīvkoka virskārtu. Pēc ieklāšanas segums tiks nopulēts, uzkrāsotas sporta laukumu līnijas un pārklāts ar neslīdošu sporta laku. Līgumā paredzēts, ka darbi tiks uzsākti ne vēlāk kā 1. jūlijā un pabeigti līdz 17. augustam.

 

Vairāk informācijas sadaļā “Iepirkumi”.