Jūrmalas pilsētas pašvaldība sākusi jūrmalnieku, un jo īpaši Mellužu iedzīvotāju, iecienītās atpūtas pasākumu vietas – Mellužu estrādes – atjaunošanu.

image

Attēlā: Arhitektu biroja “Jaunromāns un Ābele” vizualizācija.

 

Kompleksa rekonstrukcija ietver estrādes un skatītāju sēdvietu atjaunošanu, Bāra ēkas jeb Piena paviljona pārbūvi un piegulošās teritorijas labiekārtošanu.

 

Mellužu estrādei ir sena un notikumiem bagāta vēsture. Gliemežnīcas formas brīvdabas koka koncertestrāde uzcelta 1930. gadā. Tā ir savā ziņā unikāls koka arhitektūras piemineklis – viena no divām akustiskajām koka gliemežnīcas formas estrādēm visā Baltijas reģionā, kas saglabājusies kopš pagājušā gadsimta līdz mūsu dienām; otra atrodas Igaunijā, Sāmsalā, Kuresārē.

 

2009. gadā Mellužu estrādes ēkai tika nomainīts jumts un veikts fasādes kosmētiskais remonts, taču pati būve ir nolietojusies. Lai šeit atkal varētu norisināties aktīva kultūras un sabiedriskā dzīve, pašvaldība jau pirms vairākiem gadiem plānojusi estrādes atjaunošanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

 

Šogad uzsākti būvdarbi. Pēc arhitektu biroja “Jaunromāns un Ābele” izstrādātā projekta būvdarbus veic SIA “RERE Meistari”.

 

Estrādes būve tiks atjaunota sākotnējā izskatā, savukārt Piena paviljona veco ēku tās sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nācās nojaukt un tās vietā, saglabājot vēsturisko veidolu, tiks uzcelta jauna ēka. Šeit būs publiski pieejamas telpas pasākumu norisei, tostarp pašmāju mākslinieku organizētiem pasākumiem, kā arī saimniecības telpas. Atbilstoši vēsturiskajam veidolam Piena paviljona ēka tiks papildināta ar koka treļļu konstrukcijām, kas daļēji pildīs skaņas izolācijas un nojumes – galerijas funkcijas.

 

SIA “RERE Meistari” projektu vadītājs Valdis Grinpukals norāda: “Mellužu estrādes kompleksa rekonstrukcija mums kā būvniekiem vienlaikus ir skaists un ļoti atbildīgs objekts. Apzināmies, ka projekta realizācija saistās ar vairākiem izaicinājumiem. Kā būtiskākos varam minēt – saglabāt restaurējamās estrādes ēkas sākotnējo veidolu, pastiprinot un restaurējot tās bojātos elementus, kā arī augstais gruntsūdens līmenis būvdarbu zonā, kas sarežģī darbu veikšanu. Pašlaik objektā ir izbūvēts ūdensvads, lietusūdens un sadzīves kanalizācijas tīkli, demontēts teritorijas segums un bāra ēka. Ir uzsākta estrādes ēkas nepieciešamo nesošo konstrukciju atsegšana, kā arī teritorijas gultnes izstrāde zem izbūvējamiem segumiem.”

 

Būvdarbus saskaņā ar noslēgto līgumu plānots pabeigt 12 mēnešu laikā, taču “RERE Meistari” ir apņēmības pilni pabeigt agrāk, lai jau nākamā gada pavasarī Mellužu estrādes komplekss atdzīvotos. Estrādes restaurēšanas darbi gan turpināsies līdz vasaras beigām, paralēli tiks veikta arī teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.

 

Estrādes kompleksa atjaunošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, partnerībā ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību īstenojot projektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” (projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/010). Mellužu estrādes kompleksa restaurācijas kopējās izmaksas ir 2,17 miljonu eiro apjomā, no tiem 1,4 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

Ieguldot līdzekļus kompleksa atjaunošanā, tiks saglabāts un nākamajām paaudzēm nodots nozīmīgs kultūras mantojums. Līdz ar estrādes atjaunošanu kūrortpilsētā būs vēl viena sakārtota vieta publisku kultūras pasākumu rīkošanai un citām sabiedriskās dzīves norisēm. Tā būs iespēja arī attīstīt un radīt jaunus tūrisma pakalpojumus, kas veicinās sociālekonomisko attīstību.