No 1.aprīļa atsākās periods, kad par iebraukšanu Jūrmalā ir jāmaksā. Nedēļas, mēneša vai visa perioda caurlaides var noformēt internetā portālā www.epakalpojumi.jurmala.lv Vienas dienas iebraukšanas caurlaidi var iegādāties: epakalpojumi.jurmala.lv/Services/IEBR/WidgetPermitApp.aspx

image

Dienas iebraukšanas maksu var samaksāt internetā vai mobilajās aplikācijās “Mobilly” un “Riga Card” arī pēc iebraukšanas pilsētā, tikai jāievēro, ka caurlaidei obligāti jābūt nopirktai līdz tā datuma dienas beigām (plkst.23:59), kad transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalā. Ar vienu dienas caurlaidi īpaša režīma zonā var iebraukt neierobežotu reižu skaitu tajā datumā (līdz plkst.23.59), kuram caurlaide iegādāta.

 

Jūrmalā deklarētajām personām un nekustamā īpašuma īpašniekiem (fiziskām personām) caurlaides bez maksas un bez pieteikuma reģistrē informācijas sistēma visiem Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrētajiem īpašumā, valdījumā un turējumā esošajiem transportlīdzekļiem. Tāpat automātiski caurlaides tiek reģistrētas juridisko personu, kuru juridiskā adrese reģistrēta Jūrmalā, visiem īpašumā un turējumā CSDD reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

 

Pilna informācija par caurlaidēm, noformēšanas nosacījumiem, atvieglojumu saņemšanu pieejama pašvaldības sadaļā Caurlaides 2018

 

Par e-pakalpojumu portālā pieteiktās un apmaksātās caurlaides derīgumu, kā arī par automātiski reģistrētās caurlaides derīgumu var pārliecināties, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru: