Jūrmala savu attīstību plāno saistībā ar tūrismu un kūrorta pakalpojumiem. Šis virziens par prioritāru noteikts Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030. gadam un Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. gadam.

image

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajiem plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem ir izstrādāts Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018.–2020. gadam.

 

Rīcības plānā ir iekļauti uzdevumi kūrortpilsētas attīstības veicināšanai, tūrisma infrastruktūras attīstībai, tūrisma vietas mārketingam un viesmīlības un citu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, paredzot īstenojamos pasākumus.

 

Galvenais uzsvars tūrisma attīstībā tiks likts uz atbalstu komersantiem jaunu tūrisma produktu veidošanā, kas veicinātu tūristu skaita palielināšanos ārpus vasaras perioda, uz tūrisma digitālo mārketingu, veselības un darījuma tūrisma pakalpojumu dažādošanu un kvalitātes paaugstināšanu pakalpojumu sektorā kūrortpilsētā.

Galvenie virzieni, kuros izstrādātas konkrētas aktivitātes un uzdevumi, ir atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte; veselības tūrisma, tajā skaitā veselīga dzīvesveida produktu un pakalpojumu, attīstība; Jūrmalas kā konferenču, kongresu, pasākumu un motivējošā tūrisma attīstība; atbalstošas un veicinošas tūrisma uzņēmējdarbības vides pilnveidošana. Rīcības plānā akcentēta arī Jūrmalai unikālo kūrorta pakalpojumu attīstīšana un pieejamo dabīgo resursu plašāka izmantošana.

 

Tūristu piesaistei līdz 2020. gadam Jūrmalā plānots izveidot mākslinieciski augstvērtīgus vides objektus, ierīkot mākslīgā ledus slidotavas Majoros un Kauguros, gaismas instalācijas Dzintaru mežaparkā, attīstīt veloceliņu tīklu, kā arī, iesaistot pilsētas uzņēmējus, izveidot citus jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus.

 

Tūrisma attīstību veicinās Ķemeru vēsturiskā parka un Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana, kā arī daudzfunkcionāla interaktīva dabas tūrisma centra izveide Ķemeros, ko pašvaldība plāno īstenot, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

 

Deputāti Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānu apstiprināja 26. oktobra domes sēdē.

 

Rīcības plāns tika izstrādāts, balstoties uz jaunākajām atziņām un labāko pieredzi tūrisma galamērķu plānošanā un attīstībā. Tas ietver plašu, vispusīgu situācijas analīzi, kurā izmantoti dažādi datu avoti un Jūrmalā veikto pētījumu dati, aptaujāti tūrisma un kūrortu eksperti no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un Krievijas.

To izstrādāja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un iestādēm, Jūrmalas un Latvijas tūrisma komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvo padomi.

 

2017.gada 26.oktobra lēmums Nr.455 Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu