Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde aicina pieteikt pretendentus Sabiedriskā labuma balvai. Pretendentu pieteikšana – līdz 25. oktobrim.

image

 2016. gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldība pirmo reizi piešķīra Sabiedriskā labuma balvas,

lai izteiktu atzinību iedzīvotājiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas iedzīvotāju 

veselības jomā un sociālajā aizsardzībā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā. 

 

Sabiedriskā labuma balva tiek piešķirta, lai izteiktu atzinību iedzīvotājiem, kuri snieguši nozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju veselības un sociālajā aizsardzībā, kā arī stiprinājuši pilsonisko sabiedrību, veicinot iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā.

 

Šī balva tiek piešķirta vairākās nominācijās. Balva “Par mūža ieguldījumu sociālajā, veselības aizsardzības jomā vai pilsoniskās sabiedrības veidošanā” tiek pasniegta kopā ar Jūrmalas pilsētas domes Goda rakstu un 1000 eiro naudas balvu. Nominācijās “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”, “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”, “Par ieguldījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstībā”, “Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā”, “Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem” un “Par ieguldīto darbu un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” balvas pasniedz kopā ar Atzinības rakstu un 200 eiro naudas balvu.

 

Pretendentus Sabiedriskā labuma balvai var pieteikt iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības, nevalstiskās organizācijas, Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās deputātu komitejas, Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības, Jūrmalas Sabiedriskā padome un Jūrmalas pilsētas kristīgo draudžu padome.

 

Pretendentus iespējams pieteikt līdz šā gada 25. oktobrim, iesniedzot pieteikuma anketu ar pretendenta dzīves aprakstu un pamatojumu apbalvojuma piešķiršanai Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē Mellužu prospektā 83. Pieteikumam var pievienot arī citus dokumentus, kas var būt svarīgi lēmuma pieņemšanā Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanai.

 

Sabiedriskā labuma balvas nolikums un pieteikuma anketa pieejami šeit.

 

Papildinformācija par Sabiedriskā labuma balvu – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļā Nometņu ielā 2a, tālrunis 67731953.