Kur, Saulīte, mājas ņēmi,

Vakarā noiedama?

- Vidū jūras uz ūdeņa,

Zelta niedres galiņā.

 

image