8. maijā Jūrmalas Brīvdabas muzejā tiks rīkoti Ūsiņa svētki, kas ar uguns rituālu ievadīs vasaras sākumu. Pulcēšanās un gatavošanās rituālam – no plkst. 17.30.

image

Ar uguns rituālu tiks ievadīti Ūsiņa svētki, kas ir viena no senbaltu Saules kalendāra svinamajām dienām. Tas ir laiks, kad pēc mūsu senču izpratnes beidzās pavasaris un sākās vasara. Ūsiņš atjāj staltā zirgā un atnes zemei zaļu zāli, kokiem lapas, var sākties ziedonis un uzplaukums. Ūsiņš atved vasaru.

 

“Uguns rituāls būs veltīts tam, kā šīs dabas dotās enerģijas un spēku iekļaut un viedi izmantot mūsdienu dzīvē un ikdienā. Šis ir aktīvas darbības laiks, tāpēc ikviens rituāla dalībnieks varēs uguns radītajā svētajā telpā ielikt savu nodomu un lūgumu par vēlmju piepildījumu,” stāsta Māra Brante, biedrības “Fenomens Latvijā” pārstāve. “Rituāla sākumā atdosim ugunij veco un nokalpojušo, tā atbrīvojot vietu jaunajam. Tad lūgsim Ūsiņam un uguntiņai par mūsu jauno nodomu īstenošanos un materializēšanos.”

 

Uz uguns tiks gatavots Ūsiņa laikam raksturīgs ēdiens – pantāgs, dziedātas Ūsiņa dziesmas. Svētku rīkotāji aicina ģērbties piemēroti laikapstākļiem, rēķinoties ar to, ka vismaz pāris stundas tiks pavadītas svaigā gaisā. “Sievietēm vēlami gari svārki – tā labāk uzņem rituālās un arī zemes enerģijas. Ja mājās ir kāds plecu lakats vai pleds, arī tas noderēs. Var vilkt arī tautas tērpu,” aicina Māra Brante.

 

Ūsiņa svētki ievadīs kopumā astoņu rituālu ciklu vesela gada ritējumā. Dažādās Jūrmalas pilsētas vietās tiks svinēti vasaras saulstāvji, Jumis, Mazā diena, veļu cienasta klāšana, Mārtiņi, ziemas saulstāvji, Metenis un Lielā diena.

 

Aicinām katru Jūrmalas iedzīvotāju iziet cauri šiem astoņiem mūsu senču kalendāra pieturas punktiem, astoņiem laikiem, un tos apzināti sevī izdzīvot un pieredzēt, kā arī viedi pielietot katra svētku laika dotās enerģijas un spēku savā ikdienā!

 

Projektu “Baltu Saules kalendāra uguns rituāli” līdzfinansē Jūrmalas pilsētas pašvaldība iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā; to īsteno biedrība “Fenomens Latvijā”.