Jūrmalas mākslas skola  uzņem audzēkņus 2021./22. mācību gadam profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla".

  • Uzņemam audzēkņus no 8 gadu vecuma;
  • Pieteikšanās, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu / iesniegumu: forms.gle/ZCQGJXybUTzr3c8r9 no 10. maija līdz 7. jūnijam;
  • Medicīnisko izziņu, 1 zīmējumu un 1 veidojumu (uzdevumi tiek veikti mājās patstāvīgi, ar noteikumiem var iepazīties Skolas mājas lapā un Facebook vietnē) iesniedz klātienē:
    • Jūrmalas Mākslas skolā dežurantei, (Strēlnieku pr.30, k-2, Dubulti, LV-2015) no 10.maija līdz 7.jūnijam plkst. 8.00 - 20.00,
    • Jūrmalas Mākslas skolas Slokas filiālē (Jūrmalā, Slokā, Skolas ielā 3, LV-2011) no 10.maija līdz 2. jūnijam pirmdienās un trešdienās plkst. 15.00 – 18.00.

Papildu informācija:

www.jurmala.makslasskola.lv;

www.facebook.com/JurmalasMakslasskola

Tālruņi : Dubultos 26426931, 67767529; Slokā 29695257